Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NABYCIE TOWARÓW I USŁUG W KRAJU , TRANSPORT , AKTUALNOŚCI

21 października 2019

Parkowanie poza siedzibą firmy a pełne odliczenie VAT

353

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu 11 września 2019 roku wydał wyrok (I SA/Po 533/19) dotyczący parkowania samochodu poza siedzibą firmy - parkowanie poza siedzibą nie oznacza, że podatnik traci automatycznie prawo do odliczenia pełnej kwoty VAT.

Spółka użytkowała samochody dla celów działalności gospodarczej, z których korzytanie regulowała wewnętrzna polityka przewidująca zakaz używania pojazdów przez pracowników dla celów prywatnych z możliwością parkowania samochodów w pobliżu miejsca zamieszkania pracowników, jeżeli było to uzasadnione potrzebami biznesowymi.

Spółka kontrolowała sposób użytkowania poprzez elektroniczne systemy monitorujące, ewidencje przebiegu pojazdów oraz zgłoszenie samochodów na VAT-26. Spółka zwróciła się we wniosku o interpretację indywidualną o potwierdzenie swojego stanowiska, iż w opisanej sytuacji przysługuje jej prawo do pełnego odliczenia VAT od użytkowanych samochodów. Organ podatkowy uznał to stanowisko za nieprawidłowe, wskazując, że aby móc odliczyć VAT w pełni, polityka użytkowania pojazdów w firmie powinna wykluczyć nawet potencjalne użycie pojazdów do celów prywatnych, czego według organu spółka nie uczyniła oraz pozwalając pracownikom parkować obok miejsca zami...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę