Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Pobieranie do produkcji towaru na zasadzie konsygnacji pomiędzy dwoma czynnymi podatnikami VAT

Artykuły | 26 października 2021 | NR 119
0 44

Spółka A wytwarza surowiec do produkcji wytwarzanej przez spółkę B. Siedziba spółki A znajduje się w Świnoujściu a spółki B w Nowym Targu. Ze względu na odległość i pojawiające się niekiedy problemy z terminowością dostaw z wykorzystaniem kolejowej spółki przewozu towarowego, spółki zawarły umowę najmu, gdzie na terenie spółki B (producenta) będzie składowany surowiec należący do spółki A. W momencie, gdy surowiec będzie potrzebny do produkcji (szczególnie utrzymania jej ciągłości) spółka B będzie pobierać surowiec będący własnością spółki A. Jednocześnie zawarto umowę, w której określono, że spółki będą rozliczać się okresowo, tj. w interwałach dwumiesięcznych. Na koniec okresu będzie sumowana ilość pobranego surowca i wystawiona faktura. 
Przeprowadzona kontrola podatkowa wskazała, że nie ma w tym przypadku mowy o dostawach ciągłych, gdyż łatwo (na podstawie dokumentów podpisywanych przez przedstawicieli obu firm w momencie poboru surowca z magazynu) można określić dokładną datę dokonania dostawy, a na fakturze powinna znajdować się data wydania surowca z magazynu. Zatem nie może być mowy o dostawie ciągłej. 
Czy można wskazać jakiś inny rodzaj argumentowania?  

Odpowiedź
Utrwalona linia orzecznicza Naczelnego...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź