Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ŚWIADCZENIE USŁUG W KRAJU I ZA GRANICĄ , AKTUALNOŚCI

28 kwietnia 2022

Procedura VAT marża dla usług organizacji i obsługi logistycznej konferencji/szkolenia

0 83

Świadcząc usługi organizacji wydarzeń, tj. konferencji, szkoleń, w skład których wchodzą tzw. „usługi własne” czyli obsługa logistyczna zamówienia, pobyt koordynatora, organizacja recepcji oraz nabywane od innych podatników usługi noclegowe, gastronomiczne, zakup materiałów reklamowych, druk materiałów szkoleniowych, nabycie na wynajem sali szkoleniowej, Podatnik nie będzie uprawniony do zastosowania przy świadczeniu ww. usług procedury VAT marża przewidzianej dla usług turystyki. Sama czynność organizacji konferencji/szkolenia nie stanowi usługi turystyki.

Stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w indywidualnej interpretacji podatkowej z 11 kwietnia 2022 roku, nr 0113-KDIPT1-2.4012.893.2021.2.KW.

POLECAMY

Sytuacja Podatnika

Podatnik VAT prowadzi działalność gospodarczą polegającą na organizacji szkoleń, konferencji, eventów i jest organizatorem Turystyki wpisanym do Rejestru Organizatorów Turystyki Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych. W ramach działalności bierze udział w przetargach o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający określa przedmiot zamówienia jako usługę obejmującą organizację konferencji/szkolenia, na którą w ramach jednej umowy składa się świadczenie usług noclegowych, gastronomicznych, wynajmu sal wykładowych, zapewnienie materiałów konferencyjnych (długopisy, notatniki). Realizacja zamówienia nie obejmuje usług transportowych oraz innych usług o charakterze turystycznym, np. zwiedzanie, usługi przewodnickie.

Miejsce realizacji zamówienia znajduje się poza siedzibą zamawiającego, a dojazd do miejsca realizacji usługi odbywa się indywidualnie przez uczestników danego wydarzenia lub wykonywane jest przez zamawiającego poza przedmiotową umową. Intencją – celem nabycia świadczenia przez Zamawiającego jest organizacja i obsługa logistyczna konferencji/szkolenia w ramach jednej umowy. Organizując szkolenia/konferencje działa we własnym imieniu i na własny rachunek. Organizując konferencje/szkolenia nabywa towary i usługi od innych podatników dla bezpośredniej korzyści uczestników tych szkoleń/konferencji. Przy świadczeniu usług wchodzących w skład zamówienia część świadczeń wykonywać będzie we własnym zakresie, będą to tzw. usługi własne, np. pod nazwą obsługa logistyczna zamówienia, pobyt koordynatora, organizacja recepcji. Konferencje/szkolenia nie spełniają celu wypoczynkowego, rekreacyjnego i turystycznego.

 

Stanowisko Dyrektora

Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT: podstawą opodatkowania (...) jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.Na podstawie art. 119 ust. 1 ustawy: podstawą o...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź