Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Projekt rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących

Artykuły | 4 stycznia 2022 | NR 121
0 42

Projekt rozporządzenia został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny i zawiera unormowania dotyczące zwolnień z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży z pomocą kas rejestrujących na okres 2 lat (2022-2023).

Rozporządzenie w nieznacznym stopniu zawęża zakres stosowanyc...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź