Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Jeden ze wspólników (A) dwuosobowej spółki jawnej skutecznie wypowiedział umowę spółki. W obrocie prawnym nie jest możliwe funkcjonowanie spółki jawnej z jednym tylko wspólnikiem. Wobec tego drugi wspólnik (B) złożył pozew o przyznanie mu prawa do przejęcia majątku spółki z obowiązkiem rozliczenia się ze wspólnikiem występującym ze spółki (art. 66 k.s.h. w związku z art. 65 k.s.h.). Przedsiębiorstwo spółki stało się na mocy wyroku przedsiębiorstwem prowadzonym przez wspólnika B indywidualnie, w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. Czy przejęcie majątku spółki jawnej przez jednego ze wspólników do swojej działalności gospodarczej podlega opodatkowaniu VAT?

Odpowiedź

Przejęcie majątku spółki przez wspólnika do swojej działalności gospodarczej stanowi czynność niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT i to zarówno po stronie tego wspólnika, jak i spółki (art. 6 pkt 1 ustawy o VAT).   

Uzasadnienie

W sytuacji przekształcenia spółki osobowej w przedsiębiorcę jednoosobowego mamy do czynienia z następstwem prawnym pod tytułem ogólnym, to jest z sukcesją uniwersalną. Wspólnik B wstąpił w ogół praw i obowiązków stanowiących majątek funkcjonującej spółki (przedsiębiorstwo spółki) z zamiarem kontynuowania jej dotychczasowej działalności (opodatkowanej VAT).  

Majątek spółki przejęty przez wspólnika B stanowi przedsiębiorstwo na gruncie podatku VAT, jednak przepisy ustawy o VAT nie definiują tego pojęcia i w tym zakresie należy posiłkować się przepisami ustawy Kodeks cywilny (k.c.). Zgodnie z art. 55[1] k.c., przedsiębiorstwem jest zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej. Ważne jest, aby w zbywanym przedsiębiorstwie zachowane zostały funkcjonalne związki między poszczególnymi składnikami, tak żeby przekazana masa mogła posłużyć kontynuowaniu określonej działalności gospodarczej. Jest to kluczowa kwestia przy ocenie, czy chodzi o przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część, których zbycie jest wyłączone spod działania ustawy o VAT (por. wyrok WSA we Wrocławiu z 24 stycznia 2017 r. teza 1; sygn. akt I SA/Wr 1125/16). 

A zgodnie z art. 6 pkt 1...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę