Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

GMINY I POWIATY

5 marca 2019

NR 87 (Marzec 2019)

Refaktura kosztów energii przez Gminę w obiekcie, który użycza bezpłatnie Międzygminnemu Związkowi

289

Gmina, podatnik VAT posiada obiekt - składowisko odpadów komunalnych, który zamierza bezpłatnie użyczyć Związkowi Międzygminnemu. Na chwilę obecną Gmina obciążana jest kosztami energii elektrycznej (opłaty i zużycie) wraz z podatkiem 23%. Gmina nie może przepisać umowy z Energetyką na Związek, ponieważ jest to linia energetyczna komercyjna stanowiąca własność Gminy. W związku z tym jak należy skonstruować umowę użyczenia między Gminą a Związkiem, aby uwzględnić w niej koszty związane z energią? Jak refakturować koszty związane z energią (opłaty stałe i zużycie)?

Odpowiedź

W umowie użyczenia można zapisać: Zgodnie z umową Związek Międzygminny pokrywa koszty związane z energią - opłaty stałe i zużycie. Gmina powinna wystawić fakturę VAT ze stawką 23%.

Uzasadnienie

Refakturowanie usług, zgodnie z przepisami ustawy o VAT, to sytuacja, kiedy podatnik działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług (art.8 ust.2a ustawy o VAT). Przyjmuje się wówczas, że podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi. Istota refakturowania polega na odsprzedaniu uprzednio nabytej usługi w celu przeniesienia kosztów poniesionych przez refakturującego na rzecz podmiotu, który ostatecznie w sposób faktyczny korzysta z określonych usług. Należy przyjąć, że podmiot refakturujący jest faktycznie podmiotem świadczącym refakturowane usługi.

W sytuacji, gdy refakturowane są usługi na rzecz innego podatnika albo na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem, Spółka ma obowiązek wystawienia faktury. Obowiązek ten wynika z art. 106b ust. 1 ustawy o VAT, który stanowi, że podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą m.in. świadczenie usług dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze albo na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

Gmina zamierza obciążać Związek, któremu bezpłatnie użycza obiekt, kosztami energii elektrycznej (opłaty i zużycie). W tym celu w umowie użyczenia można zapisać: Zgodnie z umową Związek Międzygminny pokrywa koszty związane z energią: opłaty stałe i zużycie.

Związki międzygminne są oddzielną kategorią jednostek...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę