Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , KASY REJESTRUJĄCE

25 października 2021

Rejestrowane przez automat usługi parkingowe a kasa fiskalna

0 562

Podatnik nie ma obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej do 31 grudnia 2021 roku obrotu – uzyskanego z tytułu świadczenia rejestrowanych przez automat usług parkingowych bowiem zostały spełnione łącznie wszystkie warunki umożliwiające na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia w zw. z poz. 40 załącznika do niego, zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej.

Stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w indywidualnej interpretacji podatkowej z 23 września 2021 roku, nr 0111-KDIB3-2.4012.498.2021.1.MN.

POLECAMY

Sytuacja Podatnika

Usługi parkingowe świadczone są przy użyciu samoobsługowego system parkingowego (automat). Urządzenie obsługiwane jest wyłącznie przez korzystających z parkingu klientów Spółki. Opłaty parkingowe pobierane są w bilonie, banknotach oraz w formie bezgotówkowej przy pomocy terminala POS zainstalowanego w automacie. Dodatkowo po zakończeniu transakcji wystawiane są potwierdzenia dokonania transakcji - raporty generowane z systemu obsługującego „samoobsługowe urządzenie – parkomat” zawierające dane, które w jednoznaczny sposób identyfikują transakcję zapłaty za usługę parkingową.

 

Stanowisko Dyrektora

Kwestie dotyczące zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących niektórych czynności i niektórych grup podatników oraz terminów rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących od 1 stycznia 2019 r. reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. W myśl § 2 ust. 2 rozporządzenia, w odniesieniu do niektórych czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się zgodnie z warunkami określonymi w tym załączniku. Zgodnie z pozycją 40 załącznika do Rozporządzenia zwolnione z obowiązku ewidencjonowania są usługi świadczone przy użyciu urządzeń, w tym wydających bilety, obsługiwane przez klientów, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność w:

  • bilonie lub banknotach, lub
  • innej formie (bezgotówkowej), jeżeli z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnej transakcji zapłata dotyczyła.

Dyrektor wskazał, że zostały spełnione łącznie wszystkie warunki umożliwiające na podstawie § 2 ust. 1 rozporządz...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź