Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Stosuję kasę online od czerwca do ewidencjonowania usług napraw i wymiany opon (w poprzedniej kasie skończyła się pamięć). Niestety w lutym 2020r. będę likwidował działalność. Czy przy likwidacji kasy on-line obowiązują takie same zasady jak w przypadku likwidacji starych kas? Czy muszę oddać też odliczoną ulgę mimo, iż byłem zmuszony do wymiany kasy na on-line?

Odpowiedź

Generalnie obowiązują te same zasady jak przy likwidacji starych kas, które zostały wprowadzone na mocy rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących. Czytelnik jest obowiązany wystawić raport dobowy, dokonać przy pomocy serwisanta odczytu pamięci wystawiając raport rozliczeniowy lub łączny raport fiskalny rozliczeniowy oraz sporządzić z tej czynności protokół, który wraz z wnioskiem o wyrejestrowanie kasy w terminie 5 dni od daty ich sporządzenia składa do naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Czytelnik ma obowiązek dokonać również zwrotu odliczonej ulgi za kasę fiskalną, ponieważ w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży zakończył działalność gospodarczą.

Uzasadnienie

Sposób zakończenia używania kas online w przypadku zakończenia działalności gospodarczej lub pracy kas w zasadzie nie różni się zasad obowiązujących przy likwidacji kas z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii. Zasady te zostały  określone w § 31 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 29 kwietnia 2019 roku w sprawie kas rejestrujących.
W przypadku zakończenia używania kas online z powodu zakończenia działalności gospodarczej lub pracy tych kas w trybie fiskalnym, podatnik: 

  1. wystawia raport fiskalny dobowy;
  2. niezwłocznie po automatycznym przejściu kasy w tryb tylko do odczytu albo po zapewnieniu, przy pomocy serwisanta, przejścia kasy w tryb tylko do odczytu dokonuje, przy pomocy serwisanta, odczytu zawartości pamięci fiskalnej poprzez wystawienie raportu fiskalnego rozliczeniowego lub łącznego raportu fiskalnego rozliczeniowego oraz sporządza z tej czynności protokół, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do rozporządzenia;
  3. składa protokół z odczytu zawartości pamięci fiskalnej kasy wraz z załączonym raportem fiskalnym rozliczeniowym lub łącznym raportem fiskalnym rozliczeniowym, w terminie 5 dni od dnia ich sporządzenia, do właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego;
  4. sporządza i składa z w/w dokumentami, do właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego, wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji kas, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do rozporządzenia. 

W przypadku zakończenia używania kas on-line podatnik zapewnia odczyt i zapis danych z pamięci chronionej na zewnętrzny nośnik danych.  Po zakończeniu przez kasę on-line pracy w trybie fiskalnym, podatnik nie może prowadzić ewidencji przy użyciu tej kasy (§ 31 ust. 2 i  § 33 rozporządzenia).
Z art 111 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydanych na zakup kas rejestrujących, w przypadku gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia pr...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę