Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Sprzedaż w systemie Tax Free a obowiązek stosowania kas on-line

Artykuły | 10 maja 2022 | NR 125
0 71

Rozpoczniemy działalność gospodarczą prowadząc sklep, chcemy od razu zainstalować kasę fiskalną, będziemy jednocześnie prowadzić sprzedaż w ramach Tax Free. Czy musimy zakupić kasę fiskalną on-line?

Odpowiedź
Tak, od 1 stycznia 2022 roku sprzedawcy dokonujący zwrotu VAT podróżnym w systemie TAX FREE mają obowiązek używać kasę on-line.

POLECAMY

Uzasadnienie
System zwrotu VAT dla podróżnych – TAX FREE działa w Polsce od 1999 roku i pozwala turyście odwiedzającym Polskę, który nie ma stałego miejsca zamieszkania w Unii Europejskiej uzyskać zwrot VAT zapłaconego przy zakupie towarów w Polsce.
Przedsiębiorcy rozpoczynający sprzedaż towarów podróżnym w systemie TAX FREE mają obowiązek wystawiania dokumentów TAX FREE wyłącznie w formie elektronicznej.
Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie wymagań technicznych dla kas rejestrujących wprowadzono m.in. możliwość wystawienia i wydawania e-paragonu bez konieczności jego drukowania również na kasach on-line. Do tego momentu e-paragon funkcjonował wyłącznie w kasach wirtualnych.
Możliwość wydawania paragonów w postaci elektronicznej, tzw. e-paragonów, dała klientowi wybór, czy chce otrzymywać papierowy paragon fiskalny, czy też woli paragony elektroniczne.

Zmiany w zakresie wydawania dowodu zakupu wprowadziła ustawa o podatku od towarów i usług już w kwietniu 2020 roku. Nowelizacja przepisów umożliwiła przesyłanie e-paragonów, jednak w tym przypadku nastąpiły pewne ograniczenia – nie wszystkie kasy rejestrujące były bowiem przystosowane do wdrożenia nowego rozwiązania stąd konieczność kolejnych regulacji.
W myśl zapisu art. 111 ust. 3a pkt 1 znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy prowadzący ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani wystawić i wydać nabywcy paragon fiskalny lub fakturę z każdej sprzedaży:

  1. w postaci papierowej lub 
  2. za zgodą nabywcy, w postaci elektronicznej, przesyłając ten dokument w sposób z nim uzgodniony. Możliwość przesyłania paragonów fiskalnych w sposób elektroniczny dotyczy jedynie paragonów wystawianych za pośrednictwem tzw. kas on-line o ile nastąpi to za zgodą nabywcy. Fakt wysłania nabywcy paragonu fiskalnego w sposób z nim uzgodniony zwalnia sprzedawcę od jego wydrukowania (art. 111 ust. 3a pkt 8 ustawy o podatku od towarów i usług).

Kasa umożliwia wystawienie paragonu fiskalnego, paragonu fiskalnego anulowanego, faktury i faktury anulowanej w postaci papierowej, jak i w postaci elektronicznej, umożliwia również przesłanie do nabywcy paragonu fiskalnego w postaci elektronicznej lub faktury w postaci elektronicznej z wykorzystaniem interfejsu komunikacyjnego za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej (§ 37 ust. 2 i ust. 3 rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych dla kas rejestrujących).
Przez system TAX FREE z kolei rozumie się system teleinformatyczny na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych służący do obsługi dokumentów elektronicznych będących podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym, w szczególności do wystawiania i obiegu dokumentów, oraz prowadzenia ewidencji (art. 2 pkt 46 ustawy o podatku od towarów i usług).
Zwrot podatku VAT podróżnym przysługuje w przypadku zakupu towarów u podatników, zwanych „sprzedawcami”, którzy m.in. są zarejestrowani jako podatnicy podatku oraz prowadzą ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (art. 127 ust. 1 pkt 1 i 2 ww. ustawy). 
Sprzedawca wystawia, z wykorzystaniem systemu TAX FREE, dokument elektroniczny TAX FREE, wydaje podróżnemu za jego zgodą dokument elektroniczny TAX FREE, przesyłając ten dokument w sposób z nim uzgodniony, lub wydruk dokumentu elektronicznego TAX FREE (art. 127a ust. 1 ustawy).
Jak wynika z art. 145b ust. 1 pkt 4 ustawy podatni...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź