Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA TOWARÓW

4 stycznia 2019

NR 85 (Styczeń 2019)

Stawka VAT dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów

247

Jesteśmy czynnym podatnikiem VAT oraz mamy rejestrację także do transakcji wewnątrzwspólnotowych (VAT-UE). Dokonaliśmy sprzedaży towarów w miesiącu październiku 2018 roku na rzecz podatnika z Danii. Na moment sprzedaży nie mieliśmy wiedzy ani też informacji o tym, że podatnik nie ma aktywnego numeru unijnego. Jak weryfikowaliśmy w bazie VIES, to również wskazywało, że jest to podmiot nieaktywny. W związku z tym zastosowaliśmy do tej sprzedaży stawkę krajową. W grudniu podatnik ten przesłał nam dokumenty potwierdzające, że od 1 października jest zarejestrowany do VAT-UE. Czy musimy zrobić korektę do tej sprzedaży?

ODPOWIEDŹ

Czytelnik prawidłowo rozliczył w miesiącu październiku transakcję na rzecz kontrahenta duńskiego stosując stawkę krajową. W związku z tym, że kontrahent duński udokumentował fakt zarejestrowania do VAT-UE w miesiącu październiku należy uznać, że posiadał ważny i aktywny numer unijny. Zatem Czytelnik powinien dokonać korekty deklaracji VAT-7 za październik i wykazać wewnątrzwspólnotową dostawę towarów stawką 0%, skorygować „in minus” sprzedaż krajową z tego tytułu oraz wykazać transakcję w informacji podsumowującej VAT-UE.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 13 ustawy o podatku od towarów i usług za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów uznaje się wywóz towarów w wyniku dostawy z terytorium kraju na terytorium innego państwa członkowskiego. Dostawa podlega opodatkowaniu stawką 0% pod warunkiem, że:

 

  1. dokonana jest na rzecz nabywcy, który posiada ważny i aktywny numer identyfikacyjny do transakcji wewnątrzwspólnotowych z dwuliterowym prefiksem danego kraju unijnego,

  2. sprzedawca przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary, które były przedmiotem dostawy zostały wywiezione i dostarczone nabywcy na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju,

  3. sprzedawca składając deklarację podatkową, w której ta dostawa jest rozliczona jes...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę