Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Jaką stawkę VAT na dostawę wody powinna zastosować gmina, jeśli dostawa jest dokonywana w ramach zarządzania kryzysowego przez straż pożarną do wspólnoty mieszkaniowej, w skład której wchodzi Szkoła Podstawowa? Interwencyjna dostawa wody jest związana z brakiem wody w istniejącej na terenie posesji studni, której to brak wynika z obniżenia się poziomu wód gruntowych (susze w ciągu kilku ostatnich lat). Za dostawę wody gmina obciąża kontrahentów zryczałtowaną stawką 15 zł brutto za kurs, bez względu na odległość dowozu i ilość dostarczonej wody. Stawka ta została ustalona kilkanaście lat temu Zarządzeniem Burmistrza i nie była zmieniana od tamtego czasu. Dotychczas gmina przy rozliczaniu tej sprzedaży stosowała stawkę 8% - PKWiU 36.00.30.0. Czy zastosowana stawka była prawidłowa?

Odpowiedź

Tak, zastosowana przez gminę stawka VAT 8% na dostawę wody w świetle obowiązujących przepisów była i będzie nadal prawidłowa, mimo wprowadzenia od 1 lipca 2020 r. nowej matrycy stawek VAT (zob. poz. 25 „nowego” załącznika nr 3 do ustawy o VAT).   

Uzasadnienie

Zgodnie z klasyfikacją PKWiU 36.00.30.0. Dział 36 (woda w postaci naturalnej, usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody) Usługi związane z handlem wodą dostarczaną za pośrednictwem sieci wodociągowych są zamieszczone w poz. 141 zał. nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług w brzmieniu obowiązującym do 30 czerwca 2020 r.
Nowy zał. nr 3 do ustawy o VAT ma zastosowanie od 1 lipca 2020 roku. Nowe matryce stawek VAT z załącznika nr 3 weszły wprawdzie w życie 1 listopada 2019 roku, jednak zaczną obowiązywać od 1 lipca 2020 roku. 
Wskazać należy, że pierwotnie nowe matryce stawek VAT miały zacząć obowiązywać od 1 kwietnia 2020 r., jednak termin ten został przedłużony zmianą art. 18 ustawy z 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw prz...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę