Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Świadczenie usługi związanej z nieruchomością poza Polską a obowiązek instalacji kasy fiskalnej

Artykuły | 28 listopada 2023 | NR 142
0 633

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce świadczy usługi budowlane na rzecz osób fizycznych na terytorium Niemiec. Wartość wynikająca ze świadczonych usług w tym zakresie przekroczy 50 000 zł. Czy w takiej sytuacji istnieje obowiązek rejestracji kasy fiskalnej zgodnie z polskimi przepisami podatkowymi?

Odpowiedź

Zgodnie z ustawą o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega w szczególności odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. 
Pod pojęciem „odpłatnej dostawy towarów” rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, z kolei pod pojęciem „świadczenia usług” – każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów. 
Na gruncie przepisów ustawy o VAT usługi budowlane z pewnością należy klasyfikować jako świadczenie usług. 
Zgodnie z ogólną zasadą dotyczącą miejsca świadczenia usług miejscem świadczenia usług na rzecz podmiotów, które nie są podatnikami – a więc również na rzecz osób fizycznych będących konsumentami – jest miejsce, w którym usługodawca posiada swoją siedzibę. Co istotne, ustawodawca wprowadza jednak w tym zakresie również zasady szczególne. 

Pamiętaj!
Miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami, do których zaliczamy również m.in. usługi zakwaterowania w hotelach lub obiektach o podobnej funkcji, jest miejsce położenia nieruchomości.
Ustawa o VAT nie zawiera jednak pojęcia „nieruchomości” oraz „usługi związanej z nieruchomościami”. Definicje takie wprowadzają rozporządzenia unijne, zgodnie z którymi: 

 • za „nieruchomość” uznaje się:
  • każdą określoną część ziemi, na jej powierzchni lub pod jej powierzchnią, która może stać się przedmiotem własności i posiadania;
  • każdy budynek lub każdą konstrukcję przytwierdzone do gruntu lub w nim osadzone powyżej lub poniżej poziomu morza, których nie można w łatwy sposób zdemontować lub przenieść;
  • każdy zainstalowany element stanowiący integralną część budynku lub konstrukcji, bez którego budynek lub konstrukcja są niepełne, taki jak drzwi, okna, dachy, schody i windy;
  • każdy element, sprzęt lub maszynę zainstalowane na stałe w budynku lub konstrukcji, które nie mogą być przeniesione bez zniszczenia lub zmiany budynku lub konstrukcji;
 • za „usługi związane z nieruchomościami” uznaje się te usługi, które mają wystarczająco bezpośredni związek z daną nieruchomością, w szczególności: 
  • gdy wywodzą się z nieruchomości, a dana nieruchomość stanowi element składowy usługi i jest elementem centralnym oraz niezbędnym z punktu widzenia świadczonych usług;
  • gdy są świadczone w odniesieniu do nieruchomości lub dla niej przeznaczone i mają na celu zmianę prawnego lub fizycznego stanu danej nieruchomości.

Warto również zwrócić uwagę na orzecznictwo TSUE w tym zakresie, w szczególności na wyrok w sprawie sygn. akt: C-155/12, gdzie wskazano, że aby móc uznać świadczoną usługę za usługę związaną z nieruchomością, niezbędne jest wystąpienie ścisłego (bezpośre...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 12 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
 • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
 • Nielimitowane konsultacje
 • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.