Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Tymczasowe zastąpienie zepsutej kasy on-line kasą rezerwową z elektronicznym zapisem kopii

Artykuły | 7 stycznia 2020 | NR 97
57

Jestem lekarzem weterynarii, stosowałem 2 kasy z elektronicznym zapisem kopii, ponieważ w jednej kasie pamięć fiskalna w większej części była zapełniona ufiskalniłem w jej miejsce kasę on-line. Starą kasę do wyczerpania pamięci przeznaczyłem na kasę rezerwową. Druga kasa jest sprawna, ma jeszcze spory zapas pamięci i jest nadal użytkowana. Niestety kasa on-line uległa awarii. Czy mogę w trakcie jej naprawy ewidencjonować sprzedaż na rezerwowej kasie z elektronicznym zapisem kopii. Czy w związku z rodzajem świadczonych usług i wprowadzeniem kasy on-line muszę wszystkie kasy wymienić na on-line? Czy w związku z awarią muszę spełnić jakieś obowiązki?

Odpowiedź

W związku z awarią kasy on-line - do momentu usunięcia zaistniałej usterki Czytelnik jest obowiązany ewidencjonować sprzedaż przy zastosowaniu rezerwowej kasy rejestrującej i może w tym celu użyć wcześniej stosowanej kasy z elektronicznym zapisem kopii. Jednocześnie w związku z wprowadzeniem do ewidencjonowania świadczonych usług  kasy online Czytelnik świadczący usługi weterynaryjne nie ma obowiązku wymiany wszystkich dotychczas użytkowanych kas rejestrujących.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 111 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, jeżeli z przyczyn niezależnych od podatnika nie może być prowadzona ewidencja sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, podatnik jest obowiązany ewidencjonować sprzedaż przy zastosowaniu rezerwowej kasy rejestrującej. W przypadku gdy ewidencjonowanie sprzedaży przy zastosowaniu rezerwowej kasy rejestrującej jest niemożliwe, podatnik nie może dokonywać sprzedaży. 
Natomiast art. 145a ust. 1 stanowi, iż z wyjątkiem podatników zobligowanych do prowadzenia ewidencji za pomocą kas online, podatnicy mogą prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym  zapisem kopii, które nie umożliwiają połączenia i przesyłania danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas. Kasy te muszą jednak zapewniać prawidłowe zaewidencjonowanie podstawowych danych dotyczących dokonywanych sprzedaży, w tym wysokości podstawy opodatkowania i podatku należnego, oraz muszą przechowywać te dane, a w przypadku kasy z elektronicznym zapisem kopii – dodatkowo zapewniać bezpieczne ich przesyłanie na zewnętrzne nośniki danych (art. 145a ust. 2 ustawy).
Natomiast z art. 145b ust. 1 pkt 3 lit. d ww. ustawy wynika, iż lekarze i lekarze dentyści świadczący usługi w zakresie opieki medycznej mogą prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii, wyłącznie do tych usług, w terminie do dnia  31 grudnia 2020 roku.
Kasa rejestrująca (online) musi zapewniać prawidłowe zaewidencjonowanie, przechowywanie i bezpieczne przesyłanie danych z kasy rejestrującej na zewnętrzne nośniki danych oraz umożliwiać połączenie i przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas. Pamięć fiskalna kasy rejestrującej musi posiadać numer unikatowy. 
W myśl art. 111 ust. 3a podatnicy prowadzący ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani, m.in.: 

  • dokonywać niezwłocznego zgłoszenia właściwemu podmiotowi prowadzącemu serwis kas rejestrujących każdej nieprawidłowości w pracy kasy,
  • zapewnić połączenie umożliwiające przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas, określone w art. 111a ust. 3.

W przypadku gdy z przyczyn niezależnych od podatnika nie jest możliwe zapewnienie połączenia: 

  1. czasowo – podatnik jest obowiązany prowadzić ewidencję sprzedaży i zapewnić to połączenie niezwłocznie po ustaniu tych przyczyn;
  2. trwale – podatnik jest obowiązany prowadzić ewidencję sprzedaży i za zgodą naczelnika urzędu skarbowego zapewnić to połączenie w ustalonych z naczelnikiem urzędu skarbowego odstępach czasowych (art. 111 ust. 3ab ustawy). 

W przypadku, o którym mowa w art. 111 ust. 3ab pkt 2 ustawy, podatnik jest obowiązany złożyć do naczelnika urzędu skarbowego wniosek o wyrażenie zgody na przesyłanie danych z kasy do Centralnego Repozytorium Kas w ustalonych odstępach czasowych, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia (§ 21 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących). 
Zgodnie z definicją zawartą w słowniku języka polskiego PWN pod pojęciem weterynarii rozumie „się naukę o chorobach zwierząt, ochronie ich zdrowia, higienie żywności pochodzenia zwierzęcego oraz zespole umiejętności praktycznych związanych z zapobieganiem chorobom i zwalczaniem ich, leczeniem chorych zwi...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę