Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Od 1 lipca 2020 roku duże firmy mogą występować do szefa KAS o zawarcie umowy o współdziałanie w zakresie realizacji obowiązków podatkowych. Aby zawrzeć umowę należy uzyskać pozytywną ocenę ze wstępnego audytu podatkowego, jednak w ciągu najbliższych trzech lat, programem tym ma być objętych tylko 20 podmiotów.

Umowa polega za zaangażowaniu podatnika w bieżącą kontrolę własnych rozliczeń oraz uwzględnieniu przez fiskus indywidualnych potrzeb i oczekiwań podatnika.

Współpraca opierać się ma na trzech kluczowych zasadach:

  • wzajemne zaufanie - obie strony będą postępowały zgodnie z ustalonymi regułami,
  • transparentność - gotowość do ujawnienia przez podatnika administracji skarbowej informacji istotnych dla opodatkowania, wskazania zagadnień podatkowych trudnych do rozstrzygnięcia we własnym zakresie oraz zidentyfikowania ryzyka podatkowego. Fiskus natomiast będzie informować podatnika o przesłankach wdrażania czynności nadzorczych,
  • wzajemne zrozumienie - obie strony świadomie współdziałają we wspólnym interesie, jakim jest prawidłowe realizowanie obowiązków podatkowych.

Umowy o współdziałanie mogą zawierać największe podmioty - wartość pr...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę