Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Czy w miesiącu utraty prawa do zwolnienia podmiotowego z VAT należy ująć w deklaracji VAT i JPK_VAT sprzedaż z danego okresu rozliczeniowego, która była zwolniona podmiotowo (sprzedaż przed utratą prawa do zwolnienia)? Jeśli tak to czy powinna mieć ona wpływ na proporcję ustalaną na podstawie art. 90 ustawy o VAT? 

Odpowiedź

Deklarację VAT-7 składają wszyscy przedsiębiorcy, którzy są czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług. W miesiącu utraty prawa do zwolnienia podmiotowego z VAT podatnik nie składa deklaracji VAT-7, gdyż zgodnie z art. 99 ust. 1  ustawy o VAT  czynni płatnicy podatku od towarów i usług zobowiązani są złożyć deklarację rozliczeniową wykazującą dokonane w danym okresie transakcje za zakończony okres. Termin składania deklaracji miesięcznych (VAT-7) upływa 25. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni (ten sam termin dotyczy przekazywania JPK VAT). Czynnym podatnikiem VAT przedsiębiorca stanie się w momencie złożenia zgłoszenia VAT-R (art. 96 ustawy o VAT). 

Druk rejestracyjny VAT-R składa przedsiębiorca, który rozpoczyna wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu (chyba że wcześniej był zarejestrowany jako podatnik VAT zwolniony). Oznacza to, że przedsiębiorca powinien zarejestrować się jako czynny podatnik VAT już w momencie przewidywanej sprzedaży, skutkującej utratą prawa do zwolnienia podmiotowego.

 

Uzasadnienie

Na mocy art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, ze zwolnienia podmiotowego od podatku VAT korzysta sprzedaż dokonywana przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł, przy czym do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. Limit ten nie obejmuje ponadto - zgodnie z art. 113 ust. 2 ustawy o VAT - wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju, odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, jak również, z wyjątkami określonymi przepisami, odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy o VAT.

Jeśli wartość sprzedaży zwolnionej od podatku przekroczy kwotę 200.000 zł, zwolnien...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę