Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WYROK TRYBUNAŁU (piąta izba) z dnia 11 listopada 2021 r.

Artykuły | 16 listopada 2021 |
0 11

Odesłanie prejudycjalne – Podatki – Podatek od wartości dodanej (VAT) – Dyrektywa 2006/112/WE – Artykuł 168 – Prawo do odliczenia – Artykuł 199 – System odwrotnego obciążenia – Zasada neutralności podatkowej – Materialne przesłanki prawa do odliczenia – Status podatnika_dostawcy – Ciężar dowodu – Oszustwo – Praktyka stanowiąca nadużycie – Faktura wskazująca fikcyjnego dostawcę

POLECAMY

W sprawie C_281/20

mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym,...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź