Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

W hali produkcyjnej wykonywane były roboty malarskie. Wykonawca wystawił fakturę bez oznaczenia MPP. Zapłaciłem za fakturę normalnym przelewem, a jak się zorientowałem powinienem MPP. W jaki sposób mogę naprawić tę płatność? Czy mogę odliczyć VAT od tej faktury jeżeli zapłata uiszczona jest poza MPP?

Odpowiedź

Aby nie wystąpiły negatywne konsekwencje po stronie...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź