Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NABYCIE TOWARÓW I USŁUG W KRAJU , AKTUALNOŚCI

26 sierpnia 2021

Mechanizm podzielonej płatności dla usług odbioru odpadów złomu

0 2857

Do faktur wystawionych na rzecz podatników VAT, których wartość będzie przekraczała kwotę 15.000 zł dotyczących usług odbioru odpadów złomu, które zostały wymienione w załączniku nr 15 do ustawy, Podatnik będzie zobowiązany do umieszczania na fakturach dokumentujących świadczenie ww. usług wyrazów „mechanizm podzielonej płatności”. Tym samym Podatnik będzie zobowiązany do przyjęcia płatności kwoty należności wynikających z tych faktur z zastosowaniem mechanizmu podzielonej.
Natomiast w przypadku faktur wystawionych na rzecz podatników VAT, nieprzekraczających kwoty 15.000 zł dotyczących usług odbioru odpadów złomu, które zostały wymienione w załączniku nr 15 do ustawy oraz do usług, które nie zostały wymienione w załączniku nr 15 do ustawy, Podatnik nie będzie zobowiązany do umieszczania na fakturach wyrazów „mechanizm podzielonej płatności”.

Stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w indywidualnej interpretacji podatkowej z  14 lipca 2021 roku, nr 0114-KDIP1-1.4012.239.2021.4.AKA.

Sytuacja Podatnika
Podatnik zamierza rozpocząć działalność gospodarczą jako osoba fizyczna prowadząca indywidualną działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży odpadów złomu. Zamierza skupować złom zarówno od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą będących podatnikami VAT oraz od innych podmiotów gospodarczych.


Odbiorcy usługi odbioru odpadów złomu są czynnymi podatnikami podatku VAT. Kwota należności, na jaką Podatnik będzie wystawiać faktury dokumentujące świadczenie usługi odpadów złomu, które będą wystawiane na rzecz podatników VAT będzie zależała od wielkości usługi odbioru odpadów złomu, więc mogą być do 15.000 zł jak i powyżej tej kwoty. W związku ze świadczeniem usługi odbioru odpadów złomu Podatnik będzie otrzymywał wynagrodzenie od usługobiorcy.
Podatnik będzie świadczył usługi zarówno wymienione, jak i niewymienione w załączniku nr 15 do ustawy.

Stanowisko Dyrektora
W myśl art. 108a ust. 1a ustawy o VAT, przy dokonywaniu płatności za nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy, udokumentowane fakturą, w której kwota należności ogółem przekracza kwotę 15.000 zł lub jej równowartość wyrażoną w walucie obcej, podatnicy są obowiązani zastosować mechanizm podzielonej płatności. Do przeliczania na złote kwot wyrażonych w walucie obcej stosuje się zasady przeliczania kwot stosowane w celu określenia podstawy opodatkowania. Podatnik obowiązany do wystawienia faktury, o której mowa w art. 106e ust. 1 pkt 18a, jest obowiązany do przyjęcia płatności kwoty należności wynikającej z tej faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (art. 108a ust. 1b ustawy).


Zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy, faktura powinna zawierać, w przypadku faktur, w których kwota należności...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.