Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NABYCIE TOWARÓW I USŁUG W KRAJU , AKTUALNOŚCI

20 listopada 2020

MPP w przypadku transakcji na mocy porozumienia wekslowego

0 461

Należności wynikającej z faktury na kwotę powyżej 15.000 zł dokumentujących nabycie towarów i usług z załącznika nr 15 do ustawy poprzez wystawienie weksla własnego stanowi naruszenie art. 108a ust. 1a i ust. 1b. Spółka powinna dokonać zapłaty na rachunek VAT kwoty odpowiadającej kwocie podatku VAT dotyczącej towarów i usług z załącznika nr 15 wynikającej z otrzymanej od Producenta faktury, natomiast pozostała cześć należności, tj. odpowiadająca wartości sprzedaży netto oraz kwocie podatku VAT pozostałych pozycji faktury, może być rozliczona w inny sposób, tj. np. wekslem. Do płatności z tytułu przedstawienia weksla do wypłaty obowiązek regulacji w mechanizmie podzielonej płatności nie ma zastosowania.

Stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź