Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Zwolnienie z ewidencji na kasie rejestrującej sprzedaży towarów z użyciem automatu sprzedażowego PIKO

Artykuły | 1 marca 2022 | NR 123
0 198

Chciałbym otworzyć działalność gospodarczą m.in. stosując do sprzedaży automaty sprzedażowe oparte na sztucznej inteligencji PIKO. Proszę o informację dotyczącą ogólnych zasad dotyczących tej sprzedaży i czy wykorzystując taką formę można korzystać ze zwolnienia z ewidencji za pomocą kas fiskalnych?

Odpowiedź
Tak, pod warunkiem, że do sprzedaży nie będą udostępnione towary wymienione w § 4 rozporządzenia Ministra  Finansów z dnia 22.12.2021r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących tj. wyroby tytoniowe lub alkohol

POLECAMY

Uzasadnienie
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, zwolnione z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2023 r. są:

 • czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia, gdzie m.in. w poz. 39 określono zwolnienie dla dostawy towarów przy użyciu urządzeń służących do automatycznej sprzedaży, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność i wydają towar, a w poz. 40 – dla świadczenia usług przy użyciu urządzeń, w tym wydających bilety, obsługiwanych przez klienta, które również 
 • w systemie bezobsługowym przyjmują należność w: bilonie albo banknotach, lub innej formie (bezgotówkowej), jeżeli z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła - zwolnienie stosuje się zgodnie z warunkami określonymi w tym załączniku (§ 2 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia),
 • podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2021 roku dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywana przez podatnika wartość sprzedaży z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20 000 zł (jest to zwolnienie podmiotowe ze względu na określony rozporządzeniem limit obrotów, z którego podatnik może korzystać w sytuacji braku możliwości korzystania ze zwolnienia przedmiotowego) - § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia. 

Zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczy obrót realizowany na rzecz w/w osób w proporcji do okresu wykonywania tych czynności, w kwocie 20.000 zł (§ 5 ust. 2 rozporządzenia). Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w ww. § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku dostawy: 

 • wyrobów tytoniowych (CN 2401, 2402, 2403), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów, 
 • napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2%, napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5% (bez względu na kod CN), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów (§ 4 ust. 1 pkt 1 lit. m i lit. N rozporządzenia). 

Bezobsługowy automat sprzedażowy PIKO to:

 • wolnostojąca konstrukcja autonomicznie i automatycznie obsługująca proces sprzedaży znajdujących się w niej produktów, zbudowana ze stalowego szkieletu obudowanego szybami z podwieszonym sufitem w którym montuje się kamery, nie jest przytwierdzona do podłoża,
 • będzie umieszczany w ciągach komunikacyjnych centrów handlowych, halach dworcowych, w samodzielnych obiektach budowlanych,
 • nie ma w niej personelu ani kas sklepowych (w tym nawet kas działających w formie kasy bezobsługowej),
 • w danym momencie w tej przestrzeni może znajdować się tylko jedna osoba,
 • system opiera się jedynie na kamerach stanowiących część PIKO, które są połączone z systemem informatycznym PIKO zintegrowanym z systemem płatności (terminalem płatniczym),
 • wejście odbywa się przez bramkę aktywowaną przez klienta przy użyciu karty płatniczej,
 • klient samodzielnie wybiera produkty ustawione na półce, które chce nabyć mając możliwość zapoznania się z danymi dotyczącymi sprzedaży w tym ceny danych produktów, rozpoznanie wybranych produktów odbywa się automatycznie bez udziału człowieka. W momencie wyjścia ze strefy PIKO, karta...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź