Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

DOSTAWA TOWARÓW W KRAJU , AKTUALNOŚCI

15 czerwca 2020

Darowizna pieniędzy na zakup komputerów nie rodzi skutków VAT dla obdarowanego

134

Gmina otrzyma darowiznę od spółki prawa handlowego w kwocie 30.000 zł na zakup komputerów na cele oświatowe. Gmina jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Czy darowizna będzie miała wpływ na podatek VAT?

Odpowiedź

Otrzymanie darowizny pieniężnej dla obdarowanego nie rodzi skutków związanych z VAT. Jeżeli Gmina dokona zakupu komputerów na cele oświatowe, to dostawca będzie miał prawo do zastosowania stawki VAT 0%.

 

Uzasadnienie

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów.

Gmina otrzymała darowiznę z przeznaczeniem na zakup komputerów na cele oświatowe. Przyjęcie darowizny nie mieści się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, co oznacza, że nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem.

Zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy o vat stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do dostaw sprzętu komputerowego:

– dla placówek oświatowych,

– dla organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym – przy zachowaniu warunków wymienionych art. 83 ust. 13–15 ustawy.

Zgodnie z ust. 13 tego artykułu opodatkowaniu stawką 0% podlegają towary wymienione w załączniku:

– jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych,

– drukarki,

– skanery,

– urządzenia komputerowe do pisma Braille’a (dla osób niewidomych i niedowidzących),

– urządzenia dla transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory i switche sieciowe routery i modemy).

Dokonujący dostawy stosuje stawkę podatku 0%, pod warunkiem:

  1. posiadania stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami - w przypadku dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26 lit. a;
  2. posiadania kopii umowy o nieodpłatnym przekazaniu sprzętu komputerowego placówce oświatowej oraz posiadania stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami - w przypadku dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26 lit. b.

 

Dostawca obowiązany jest przekazać kopię ww. dokumentów do właściwego urzędu skarbowego.

Ponadto, mając na uwadze obecną sytuację w kraju spowodowaną COVID-19 Minister Finansów rozporządzeniem z dnia 20 kwietnia 2020 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych do 30 czerwca 2020 r. obniżył do wysokości 0% stawkę podatku VAT. Zmiana polega na dodaniu po §10 - §10a i dotyczy dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy, której przedmiotem są komputery przenośne, wyłącznie laptopy i table...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę