Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

DOSTAWA TOWARÓW W KRAJU , EKSPORT TOWARÓW , AKTUALNOŚCI

20 maja 2020

Ewidencja sprzedaży na rzecz osób fizycznych z Polski, UE i spoza UE

0 3152

1. Podatnik nie ma obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej sprzedaży wysyłkowej realizowanej do innych niż Polska państw członkowskich UE, bowiem sprzedaż ta w każdym przypadku musi być potwierdzona fakturą.

2. Sprzedaż na rzecz klientów z krajów spoza UE (która to sprzedaż nie jest sprzedażą wysyłkową) oraz na rzecz klientów z Polski nie może korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej, bowiem przedmiotem sprzedaży są części i akcesoria do pojazdów silnikowych tj. towary do których nie mają zastosowania zwolnienia.

Stanowisko Krajowej Informacji Skarbowej w indywidualnej interpretacji podatkowej z 15 kwietnia 2020 roku, nr 0114-KDIP1-3.4012.137.2020.2.JG.

 

Sytuacja Podatnika

Podatnik jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT UE. Firma prowadzi sklep internetowy i sprzedaż wysyłkową owiewek samochodowych z tworzyw sztucznych oraz impregnatów dla dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczych zarówno na terenie Polski jak i poza granicami kraju – do krajów UE i spoza UE.

 

Stanowisko Dyrektora

Zgodnie z art.106b ust. 1 ustawy o VAT, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

1. sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem;

2. sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju i sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1(…).

 

Na mocy art. 111 ustawy, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Kwestie dotyczące zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących niektórych czynności i niektórych grup podatników oraz terminów rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. W § 4 rozporządzenia zawarto katalog dostaw i świadczenia usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia przedmiotowe, podmiotowe oraz podmiotowo – przedmiotowe. W przepisie tym w pkt g wymieniono m.in. części i akcesoria do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 29.32.30.0). Oznacza to, że podatnik dokonujący czynności wymienione w ww. przepisie nie ma prawa do korzystania ze zwolnienia z ewidencjonowania przy pomocy kasy rejestrującej.

Dyrektor uznał, że:

1. Podatnik nie ma obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrujące...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.