Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Jesteśmy dużym przedsiębiorstwem przetwórstwa warzyw, a zakupy dokonujemy od rolników. Czy po nowelizacji ustawy o VAT nastąpią zmiany w zakresie wystawianych przez nas faktur rolnikom?

Odpowiedź

Tak, nowelizacja ustawy o VAT z 4 lipca 2019 r. wprowadza pewne usprawnienia, przede wszystkim od 1 września nabywca produktów rolnych może wystawić e-fakturę. Elektronicznie można składać także oświadczenia, że dostawca jest rolnikiem ryczałtowym. Zmiana dotyczy także terminu płatności za taką fakturę. Szczegóły w uzasadnieniu.

 

Uzasadnienie

W myśl art. 116 ust. 3a ustawy o podatku od towarów i usług w brzmieniu obowiązującym od 1 września 2019 r. faktura VAT RR może być, za zgodą dostawcy, wystawiana, podpisywana i przesyłana w formie elektronicznej. W takim przypadku zamiast czytelnymi podpisami lub podpisami osób uprawnionych do wystawienia
i otrzymania faktury VAT RR w formie elektronicznej, faktura powinna być opatrzona, odpowiednio przez dostawcę i nabywcę, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Ponadto nie trzeba już podawać na fakturze danych dot. dowodu osobistego dostawcy lub innego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość, jeżeli rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych jest osobą fizyczną.

Oświadczenie sprzedawcy, o tym że jest on rolnikiem ryczałtowym zwolnionym z VAT może być złożone w wersji elektronicznej. W tym przypadku zamiast czytelnym podpisem dokument powinien być opatrzon...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę