Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Czy w związku ze zmianą przepisów każdy przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą musi obecnie mieć konto firmowe, nawet jeśli nie jest podatnikiem VAT?

Odpowiedź
Nie, obowiązek ten od 1 listopada 2019 roku dotyczy czynnych podatników VAT obowiązanych do dokonywania lub przyjmowania zapłat w podzielonej płatności (split payment), których działalność obejmuje transakcje w oparciu o towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT. Tacy podatnicy muszą posiadać w banku konto firmowe, to jest rachunek rozliczeniowy, a wraz z nim rachunek VAT (art. 108e ustawy o VAT). 

Uzasadnienie
Mechanizm podzielonej płatności to mechanizm, w którym  płatność  nabywcy za towar lub usługę dokonywana jest na konto firmowe, w skład którego wchodzą dwa rachunki bankowe (rozliczeniowy i VAT) dostawcy lub usługodawcy. Mechanizm ten dotyczy wyłącznie rozliczeń między przedsiębiorcami w formie przelewu. W praktyce opłacanie faktur zgodnie ze split payment oznacza, że przelew za dostarczony towar lub wykonaną usługę zostaje podzielony w taki sposób, że należność netto trafia na rachunek rozliczeniowy, a kwota podatku VAT na specjalny rachunek VAT dostawcy lub usługodawcy.


Od 1 listopada 2019 r. mechanizm podzielonej płatności jest obowiązkowy, jeśli na fakturze o wartości min. 15 000 zł brutto znajduje się co najmniej jeden towar lub usługa, które są wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT (art. 108a ust. 1a ustawy o VAT). Powyższe oznacza, że obowiązkiem podzielonej płatności jest objęta sprzedaż, której przedmiotem jest dostawa towaru lub świadczenie usługi objętych załącznikiem nr 15 do ustawy o VAT, jeśli jest ona udokumentowana fakturą na kwotę przekraczającą 15 000 zł.


Podatnik obowiązany do wystawienia faktury, gdzie jednorazowa wartość transakcji przekracza 15 000 zł, jest z kolei obowiązany do przyjęcia płatności kwoty należności wynikającej z tej faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.(art. 108a ust. 1b ustawy o VAT). 
Wskazać należy, że załącznik nr 15 do ustawy o VAT zawiera 150 grup...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę