Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Możliwość rezygnacji z kasy rejestrującej po zaprzestaniu dokonywania sprzedaży detalicznej

Artykuły | 4 stycznia 2022 | NR 121
0 229

Spółka handlowa, zajmująca się handlem odzieżą i obuwiem, zrezygnowała ze sprzedaży na rzecz klientów detalicznych i obecnie sprzedaje wyłącznie innym firmom. Jedyna sprzedaż na rzecz osób fizycznych to sprzedaż odzieży i obuwia własnym pracownikom. Wartość sprzedaży na rzecz pracowników to rocznie 20.000 - 30.000 PLN. Zdarza nam się również sporadycznie nieodpłatne wydanie naszego towaru pracownikowi naszemu lub klienta. Czy Spółka może zrezygnować z kasy fiskalnej?

ODPOWIEDŹ
Tak, Państwa spółka może zakończyć używanie posiadanej kasy fiskalnej, w trybie opisanym w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących.

POLECAMY

UZASADNIENIE
Art.111 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług nakłada na podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz na podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz rolników ryczałtowych, obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. 
Zgodnie z §3 ust.1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, Minister Finansów zwolnił z obowiązku dokonywania rejestracji sprzedaży na kasie podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20  000 zł. Z tego zwolnienia Państwo nie możecie skorzystać, bo, jak wynika z opisu zawartego w pytaniu, Wasza sprzedaż na rzecz pracowników przekracza tę kwotę. Istnieje jednak inne zwolnienie, z którego możecie Państwo skorzystać – w §2 ust.1 rozporządzenia Minister Finansów zwolnił z obowiązku ewidencjonowania na kasie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia. W poz.34 załącznika wymienione zostały dostawa towarów i świadczenie usług przez podatnika na rzecz jego pracowników. W poz.43 załącznika wymieniona została natomiast między innymi nieodpłatna dostawa towarów. Zwolnienia te są wprawdzie wyłączone dla niektórych dostaw towarów i świadczeń usług, wymienionych w §4 rozporządzenia, jednak dostawa odzieży i obuwia nie została zawarta w tym wykazie.
W związku z powyższym, jeżeli profil sprzedaży Państwa spółki oraz rodzaj dostarczanych osobom fizycznym towarów pozostaną niezmienne, możecie Państwo zrezygnować z posiadania kasy fiskalnej oraz zakończyć jej używanie w trybie opisanym w Oddziale 4 (w przypadku kas online) lub Oddziale 5 (w przypadku pozost...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź