Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Prowadzę sprzedaż internetową (chemia gospodarcza), wielu klientów dopytuje mnie o e-paragony. Czy tarcza antykryzysowa zezwala na wystawianie takich dowodów zakupu?

Odpowiedź

Obowiązujące przepisy  umożliwiają wydawanie e-paragonów, natomiast obecnie kasy fiskalne online nie są jeszcze przystosowane do wydawania paragonów w takiej formie. Producenci kas fiskalnych są w trakcie prac nad stworzeniem odpowiedniej funkcjonalności, umożliwiającej generowanie e-paragonów.

Uzasadnienie

Możliwość wystawiania e-paragonów została wprowadzona do art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT z dniem 31 marca 2020 r. na mocy ustawy nowelizującej ustawę o zwalczaniu COVID-19.  I tak podatnicy prowadzący ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani wystawić i wydać nabywcy paragon fiskalny lub fakturę z każdej sprzedaży:
a) w postaci papierowej lub
b) za zgodą nabywcy, w postaci elektronicznej, przesyłając ten dokument w sposób z nim uzgodniony. 
Powyższe oznacza, że klient zachowuje możliwość wyboru formy otrzymania paragonu fiskalnego - w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej.
W związku z dopuszczeniem możliwości wydawania paragonów w postaci elektronicznej z kas rejestrujących, konieczne st...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę