Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Gmina wydzierżawia teren pod tablice reklamowe. W umowie jest zapis: „Strony ustalają, iż z tytułu dzierżawy dzierżawca będzie płacił wydzierżawiającemu czynsz dzierżawny w wysokości 400 zł z VAT rocznie. Wydzierżawiający wystawi fakturę VAT. Czynsz dzierżawny będzie płatny z góry do 31 marca każdego roku przelewem na konto Gminy”.

W jaki sposób wystawić fakturę? W jakiej dacie wystawić fakturę? Kiedy będzie występował obowiązek podatkowy? Czy powyższą usługę należy oznaczyć symbolem GTU_12?

Odpowiedź

Fakturę nale...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź