Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI

9 marca 2020

Obowiązki dla firm związane z przeciwdziałaniem zatorom płatniczym

36

Od bieżącego roku obowiąuje nowelizacja ustawy z 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Zmiany wiążą się z terminami regulowania zobowiązań wobec mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy lub średniego przedsiębiorcy przez dużego przedsiębiorcę.

Nowelizacja ustawy wskazuje, że termin zapłaty określony w umowie nie może przekraczać 60 dni, liczonych od dnia doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi, jeżeli dłużnikiem zobowiązanym do zapłaty za towary lub usługi jest duży przedsiębiorca, a wierzycielem jest mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca albo średni przedsiębiorca w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

Zobowiązany do zapłaty duży przedsiębiorca ma obowiązek złożyć drugiej stronie transakcji handlowej oświadczenie o posiadaniu statusu dużego przedsi...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę