Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KASY REJESTRUJĄCE

27 sierpnia 2019

NR 93 (Wrzesień 2019)

Odczyt pamięci kasy na podstawie nowego rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących

185

Kończy się pamięć fiskalna w stosowanej przeze mnie kasie rejestrującej. Jakich formalności w związku z nowymi przepisami muszę dokonać, aby zlikwidować to urządzenie?

Odpowiedź

W przypadku zakończenia pracy kasy w trybie fiskalnym Czytelnik powinien niezwłocznie dokonać przy pomocy serwisanta odczytu pamięci fiskalnej kasy, sporządzić z tej czynności protokół, który w terminie 5 dni wraz z wnioskiem o wyrejestrowanie kasy z ewidencji kas składa do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Uzasadnienie

Sposób postępowania w przypadku zakończenia używania kas z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii w przypadku zakończenia działalności gospodarczej lub pracy tych kas został określony w Oddziale 5 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących.
Zgodnie z § 34 ww. rozporządzenia, w  przypadku zakończenia używania kasy z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii z powodu zakończenia działalności gospodarczej lub pracy tych kas w trybie fiskalnym, Czytelnik:

  1. wystawia raport fiskalny dobowy i raport fiskalny okresowy (miesięczny),
  2. niezwłocznie, przy pomocy serwisanta, dokonuje odczytu zawartości pamięci fiskalnej poprzez wystawienie raportu fiskalnego rozliczeniowego i sporządza z tej czynności protokół, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do rozporządzenia,
  3. składa protokół z odczytu zawartości pamięci fiskalnej wraz z załączonym raportem fiskalnym rozliczeniowym, w terminie 5 dni od...
To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę