Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Spółka naprawia oraz sprzedaje samochody. W ramach usługi wykonuje naprawy serwisowe, w tym gwarancyjne, oraz powypadkowe naprawy blacharsko-lakiernicze. Na czas napraw klientom wydawane są samochody zastępcze na zasadzie odpłatnego najmu. Ostatnio taki samochód zastępczy został uszkodzony przez klienta i w związku z umową ma on obowiązek pokryć koszty naprawy. Czy taka opłata za uszkodzenie samochodu jest opodatkowana VAT?

Odpowiedź 

Tak, w tej sytuacji spółka powinna wystawić fakturę VAT oraz opodatkować VAT usługę naprawy.

Uzasadnienie 

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług  przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów.  Z treści powołanego przepisu wynika, że ustawodawca przyjął generalną zasadę, że usługami są wszelkie odpłatne świadczenia niebędące dostawą towarów. Przyjąć zatem należy, że definicja świadczenia usług ma charakter dopełniający definicję dostawy towarów, będącej wyrazem realizacji zasady powszechności opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji dokonywanych przez podatników w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Określona czynność podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wówczas, gdy istnieje bezpośredni związek przyczynowy pomiędzy świadczoną usługą, a otrzymywanym świadczeniem wzajemnym. Tak właśnie jest w sytuacji opisanej w pytaniu. 
Konsekwencją opodatkowania usługi naprawy jest konieczność wystawienia faktury VAT. Należy pamiętać, że na podstawie art. 106b ust. 1 ustawy o VAT podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

  1. sprzedaż, a także dostawę towarów i świadc...
To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę