Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

TRANSPORT , AKTUALNOŚCI

12 lipca 2021

Opodatkowanie akcyzą pierwszej sprzedaży samochodu osobowego na terytorium kraju nabytego w ramach WNT

26

Czy naczelnik urzędu skarbowego może wszcząć postępowanie podatkowe z urzędu w celu określenia kwoty podstawy opodatkowania oraz wysokości zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym w związku z pierwszą sprzedażą na terytorium kraju w 2020 roku samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, pomimo pozyskanej wiedzy o zakupie przez tego podatnika pojazdu w 2014 roku (umowa zakupu z Niemiec). Czy zobowiązanie uległo przedawnieniu z powodu nabycia pojazdu w 2014 roku.

ODPOWIEDŹ

POLECAMY

W przedmiotowej sprawie organ podatkowy może wszcząć z urzędu postę...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź