Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Mam klienta z Rosji, który pyta o usługę druku 3d, następnie trzeba mu wysłać te elementy w paczce. Na paczce muszę zadeklarować wartość, żeby oddali równowartość w razie zniszczenia/zaginięcia. Jak w takiej sytuacji mam rozliczyć VAT? To musi wówczas przez agencję celną wychodzić?

ODPOWIEDŹ

W przypadku dostawy towaru do kraju spoza terytorium Unii Europejskiej, mamy do czynienia z eksportem towaru. Czytelnik nie ma obowiązku, ale może wybrać Agencję Celną w celu pomocy i reprezentowania go przed organem celnym.

UZASADNIENIE

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowaniu podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii, natomiast przez ich dostawę, przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Towary lub usługi będące przedmiotem czynności opodatkowanych podatkiem VAT, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

W opisanej sytuacji należy przede wszystkim ustalić, jaki rodzaj czynności będzie wykonywany. Należy pamiętać, że o kwalifikacji danej czynności jako dostawy towarów, bądź świadczenia usług, rozstrzyga każdorazowo zindywidualizowany stan sprawy. O przedmiocie świadczenia przesądza zakres oraz specyfika wykonywanych czynności, użytych materiałów, obowiązujące klasyfikacje statystyczne oraz treść umów zawartych każdorazowo przez podatnika i jego kontrahenta.

Z wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 2 maja 1996 r. w sprawie C-231/94 Faaborg – Gelting Linien, wynika, że wytworzenie towaru z materiału własnego zleceniobiorcy i przekazanie zleceniodawcy należy traktować jako dostawę towarów. Nie mają przy tym znaczenia okoliczności, czy podatnik efekt swoich czynności osiągnął w wyniku realizacji własnej woli, czy też działał on na zlecenie zleceniodawcy. Definicje zawarte w ustawie o VAT należy, zdaniem Trybunału, interpretować autonomicznie i nie należy dostawy towarów na gruncie ustawy o VAT utożsamiać z cywilnoprawną umową dostawy. Zatem, w celu uznania czy w opisanej sprawie mamy do czynienia z dostawą towarów w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, należy ustalić czy dochodzi do przeniesienia prawa do rozporządzania towarem jak właściciel, tj. czy w wyniku opisanej transakcji nabywca będzie mógł faktycznie dysponować rzeczą. Zdaniem Redakcji, w opisanym przypadku, w wyniku wykonanych czynności przez Czytelnika zostaje wytworzony nowy produkt z własnego materiału – a wydrukowane elementy są wysyłane do klienta, zatem przeniesione zostaje prawo do rozporządzania tym produktem na zleceniodawcę, a w związku z tym taką czynność należy uznać za dostawę towarów.

W przypadku dostawy towaru na rzecz kontrahenta z Rosji mamy do czynienia z eksportem towarów. Zgodnie z przepisami ustawy o VAT eksport towarów to dostawa towarów wysyłanych lub transportowanych z tery...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę