Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Parkowanie samochodów służbowych na parkingach w okolicy miejsca zamieszkania pracowników a 100-procentowe odliczenie VAT

Artykuły | 12 września 2023 | NR 140
0 549

Pracownik spółki wykorzystuje do celów służbowych samochód osobowy, będący własnością spółki. Czy w przypadku wykorzystywania pojazdów do dojazdów do pracy oraz parkowania pojazdów w okolicy miejsca zamieszkania pracowników może być zakwestionowane pełne odliczenie VAT?

Odpowiedź

Parkowanie pojazdów służbowych w miejscu zamieszkania pracownika może spowodować uznanie przez organy podatkowe, że pojazd jest używany do celów mieszanych. Wobec tego może zostać zakwestionowane pełne odliczenie VAT od wydatków poniesionych tytułem nabycia oraz eksploatacji pojazdów służbowych.

Uzasadnienie

Podstawową zasadą znajdującą zastosowanie w ustawie o VAT jest prawo podatnika do odliczenia 50% wydatków samochodowych, np. poniesionych tytułem nabycia lub eksploatacji pojazdu.

Należy jednak mieć na uwadze, że ustawodawca przewidział wyjątek, który umożliwia podatnikowi dokonanie pełnego odliczenia VAT od tego rodzaju wydatków. Co istotne, podatnik musi spełniać wówczas ustawowe przesłanki – zaistnienie związku poniesionego wydatku samochodowego z czynnościami opodatkowanymi oraz wykorzystywanie samochodu wyłącznie do celów służbowych (celów działalności gospodarczej). W praktyce podatnik powinien być w stanie potwierdzić, że nie ma możliwości prywatnego używania pojazdów.

Organy podatkowe, przedstawiając swoje stanowiska w interpretacjach indywidualnych, wskazują, że potwierdzeniem takim jest np.:

  • pozostawianie pojazdu służbowego po godzinach pracy na parkingach spółki,
  • prowadzenie kart drogowych (opis trasy, cel wyjazdu, liczba faktycznie przejechanych kilometrów, data wyjazdu, dane osoby kierującej pojazdem, stan licznika przed wyjazdem i po nim),
  • nadzór nad pojazdami za pomocą GPS umożliwiający wskazanie, że pojazd poruszał się wyłącznie w celach służbowych.
     

Katalog czynności oraz sposobów umożliwiających wyłącznie służbowe wykorzystanie pojazdu jest jednak otwarty. Powinien on być dostosowany do specyfiki działalności oraz sposobu używania pojazdów oraz wykluczać, nawet potencjalne, użycie pojazdu do celu prywatnego. Do omawianego zagadnienia w nieco inny sposób podchodzą sąd...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.