Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Moi kontrahenci dokonują zapłaty VAT na mój rachunek VAT-owski. Otrzymałem w ten sposób większość zapłat za wystawione faktury. Proszę o wyjaśnienie: co mogę opłacać z tego rachunku i w jaki sposób?     
 

Odpowiedź

Przypomnijmy – mechanizm podzielonej płatności (MPP) lub inaczej split payment, polega na tym, że płatność za towar lub usługę zrealizowana przez nabywcę specjalnym przelewem nie trafia w całości na konto odbiorcy, ale zostaje rozdzielona na kwotę netto i podatek VAT. Kwota netto z faktury trafia na rachunek rozliczeniowy sprzedawcy, a podatek VAT - na jego rachunek VAT. Taki rachunek jest tworzony przez bank automatycznie, jako dodatkowe konto do każdego rachunku rozliczeniowego (firmowego).
Środki zgromadzone na rachunku VAT cały czas należą do podatnika. Można z nich jednak opłacać tylko określone należności.
Art. 62b ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo bankowe dokładnie określa uznania i obciążenia rachunku VAT. Wpłaty i wypłaty z rachunku VAT:

 1. Jakie środki mogą zasilić rachunek VAT: 
 • zapłata podatku VAT za faktury opłaconej z wykorzystaniem MPP
 • przelew między własnymi rachunkami VAT podatnika, które posiada w jednym banku
 • zwrot kwoty VAT z urzędu skarbowego
 • zwrot kwoty VAT z tytułu korekty faktury – przy użyciu komunikatu przelewu
 1. Co można opłacić ze środków zgromadzonych na rachunku VAT: 
 • • należny podatek VAT do urzędu skarbowego, w tym podatku VAT z tytułu importu towarów
 • zwrot kwoty VAT z tytułu korekty faktury – przy użyciu komunikatu przelewu
 • składki z tytułu ubezpieczenia społecznego (ZUS)
 • dodatkowe zobowiązanie podatkowe, a także odsetki za zwłokę w podatku VAT lub odsetki za zwłokę od dodatkowego zobowiązania podatkowego
 • podatek dochodowy od osób prawnych oraz zaliczki na ten podatek, a także odsetki za zwłokę w podatku dochodowym od osób prawnych oraz odsetki od zaliczek na ten podatek
 • podatek dochodowy od osób fizycznych oraz zaliczki na ten podatek, a także odsetki za zwłokę w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz odsetki od zaliczek na ten podatek
 • podatek akcyzowy, przedpłaty podatku akcyzowego, wpłaty dzienne, a także odsetki za zwłokę w podatku akcyzowym oraz odsetki od przedpłat podatku akcyzowego
 • należności celne oraz odsetki za zwłokę od tych należności
 • podatek VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych na rachunek VAT płatnika, czyli zarejestrowanego odbiorcy lub podmiotu prowadzącego skład podatkowy
 1. Z rachunku VAT może Pan samodzielnie opłacać ww. należności wybierając opcję przelewu: przelew podatkowy.
 2. Z rachunku VAT może Pan opłacić także fakturę otrzymaną od kontrahenta, ale tylko w części za podatek VAT - wybiera Pan komunikat przelewu i w komunikacie przelewu wypełnia Pan odpowiednie pola tj. 
  -        kwota netto (ta kwota jest pobierana przez bank z rachunku bieżącego) 
  -        kwota VAT (ta kwota jest pobierana przez bank z rachunku VAT).
 3. Może Pan także złożyć bezpłatny wniosek do urzędu skarbowego o uwolnienie tych środków, czyli przekazanie ich na Pana rachunek firmowy. We wniosku należy wskazać kwotę, jaką chce Pan wypłacić z rachunku VAT oraz numery rachunków: bieżąc...
To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę