Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Potwierdzenie braku obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju – wniosek WZBO

Artykuły | 26 sierpnia 2021 | NR 117
38

Zgodnie z art. 109 ust. 2a ustawy o podatku akcyzowym dla celów związanych z rejestracją samochodu ciężarowego lub specjalnego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 6a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 roku poz. 450 i 463), niebędącego samochodem osobowym w rozumieniu 
art. 100 ust. 4, właściwy naczelnik urzędu skarbowego jest obowiązany wydać, na wniosek podmiotu dokonującego nabycia wewnątrzwspólnotowego tego samochodu, dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju.

1 lipca 2021 roku weszły w życie nowe regulacje wynikające z ustawy z dnia 30 marca 2021 roku o zmianie u...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź