Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NABYCIE TOWARÓW I USŁUG W KRAJU , ROZLICZENIA VAT

4 stycznia 2019

NR 85 (Styczeń 2019)

Prawo do odliczenia VAT w okresie zawieszenia działalności gospodarczej

202

Spółka z o.o. od 1 września 2018 roku zawiesiła działalność gospodarczą. W tym czasie otrzymała od Dyrektora Administracji Skarbowej w Poznaniu decyzję negatywną dla spółki w sprawie zwrotu nadwyżki VAT naliczonego nad należnym za marzec 2015 roku. Spółka zleciła kancelarii adwokackiej sporządzenie skargi na decyzję do WSA w Poznaniu. Za wykonanie tej usługi kancelaria adwokacka wystawiła fakturę VAT. Czy mogę dokonać odliczenia VAT naliczonego w sytuacji, gdy spółka nie ma żadnej sprzedaży ani zwolnionej, ani opodatkowanej? Gdyby można było odliczyć VAT naliczony od tej faktury, to w deklaracji VAT-7 naliczony byłby wykazany do przeniesienia na okres następny.

ODPOWIEDŹ

Spółka może odliczyć podatek z faktury otrzymanej od kancelarii adwokackiej, pod warunkiem że to nabycie jest/będzie związane z opodatkowaną działalnością gospodarczą.

UZASADNIENIE

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (...). Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust.2 pkt 1 lit.a ustawy o VAT).

Prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje podatnikom podatku od towarów i usług, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Odliczeniu podlega zatem podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi, tj. takimi, których następstwem jest określenie podatku należnego.

Prawo do odliczenia przysługuje także w przypadku, gdy w danym okresie rozliczeniowym podatnik nie wykonywał czynności opodatkowanych, jednak w związku z brakiem podatku należnego, który obniża się o podatek naliczony, podatnik ma prawo do przeniesienia tego podatku na następny okres rozliczeniowy. Prawo do odliczenia powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy, lub za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

W okresie zawieszenia działalności przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej, jednak ma prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów (art.25 ust.1 i ust. 2 pkt 1 ustawy – Prawo przedsiębiorców).

Zatem w odniesieniu do wydatków poniesionych w okresie zawieszenia działalności gospodarczej, Spółce będzie przysługiwało prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego.

Z kolei, w myśl art.99 ust. 7a ustawy o VAT, w przypadku zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów dotyczących zawieszenia wykonywania działalności go...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę