Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Prawo do rezygnacji z ewidencjonowania zwolnionych usług edukacyjnych

Artykuły | 28 września 2021 | NR 118
0 48

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, w ramach której świadczę usługi edukacyjne – szkoła policealna (PKD 85.59.B). Następnie otworzyłam gabinet kosmetyczny (PKD 96.02.Z) i rozpoczęłam ewidencjonowanie przychodów za pomocą kasy rejestrującej. W związku z tym, że przychody z tyt. świadczenia usług edukacyjnych przekraczają kwotę 20 tys zł rocznie, na kasie ewidencjonuję moje wszystkie przychody (czesne ze szkoły oraz przychody ze świadczenia usług kosmetycznych). W związku z obowiązkiem ewidencjonowania sprzedaży w gabinetach kosmetycznych na kasach online, nabyłam nową kasę, na której ewidencjonuję przychody ze świadczenia usług kosmetycznych. Dotychczasową kasę fiskalną z zapisem elektronicznym przeniosłam do szkoły i ewidencjonuję na niej wyłącznie przychody ze świadczenia usług edukacyjnych. Czy postępuję prawidłowo, ewidencjonując całą sprzedaż tzn. czesne i usługi kosmetyczne za pomocą kas rejestrujących? Czy u jednego podatnika, który prowadzi zróżnicowaną działalność gospodarczą, część przychodów może być zwolniona z ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej, a część nie? Czy w moim przypadku, usługi edukacyjne mogą być zwolnione z ewidencjonowania na podstawie pkt 30 zał. nr 1 rozporządzenia MF w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących? Czy mogę zlikwidować kasę fiskalną z zapisem elektronicznym i korzystać tylko z kasy online, na której będę ewidencjowała wyłącznie przychody ze świadczenia usług kosmetycznych?

Odpowiedź
Świadczone usługi edukacyjne na rzecz osób fizycznych nieprowadzących...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź