Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI

27 lipca 2020

Przewodnik MF dotyczący przepisów wprowadzonych w związku z COVID-19

27

Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe odnośnie specjalnych regulacji podatkowych stosowanych w związku z COVID-19.

W objaśnieniach znajdziemy m.in. odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z rozliczeniami COVID-19. Poniżej zamieszczamy spis treści objaśnień, a pełna ich treść znajduje się pod linkiem: kliknij 

Spis treści objaśnień MF ws. nowych preferencji stosowanych w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19

Wprowadzenie

Spis aktów prawnych przywoływanych w Objaśnieniach 

ROZDZIAŁ I PREFERENCJE W PODATKACH DOCHODOWYCH

1. PRZEKAZANIE DAROWIZN NA WALKĘ Z PANDEMIĄ COVID-19

A ODLICZENIE W PODATKU DOCHODOWYM 

1.1. Darczyńca

1.2. Obdarowany

1.3. Cel i forma darowizny

1.4. Terminy przekazania darowizny

1.5. Dokumentowanie wartości darowizny

1.6. Wysokość odliczenia

1.7. Szczególne regulacje dotyczące przekazania darowizn na przeciwdziałanie COVID-19 za pośrednictwem innych podmiotów

1.8. Sposób odliczenia

1.9. Zakres danych do wpisania w zeznaniu podatkowym

2. PRZEKAZANIE DAROWIZN NA WSPARCIE OŚWIATY A ODLICZENIE W PODATKU DOCHODOWYM 

2.1. Darczyńca

2.2. Obdarowany

2.3. Placówka oświatowa to: 

2.4. Cel i forma darowizny

2.5. Termin przekazania 

2.6. Wysokość odliczenia

2.7. Sposób odliczenia

2.8. Zakres danych do wpisania w zeznaniu podatkowym

3. NOWE ZWOLNIENIA W PODATKU PIT 

3.1. Zwolnienie od podatku świadczenia postojowego 

3.2. Zwolnienie od podatku świadczenia polegającego na zapewnieniu zakwaterowania i wyżywienia pracownika 

3.3. Zwolnienie od podatku zasiłku dla rolnika i jego domowników objętych kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizowanych 

4. PODWYŻSZONE LIMITY NIEKTÓRYCH ZWOLNIEŃ PRZEDMIOTOWYCH WPROWADZONE USTAWĄ COVID-19

4.1. Podwyższenie limitów niektórych zwolnień przedmiotowych ustawy PIT

4.2. Zwolnienie z podatku od przychodów z budynków - zmiany w podatku minimalnym

5. WYDŁUŻONY TERMIN NA PRZEKAZANIE DO URZĘDU SKARBOWEGO ZALICZEK NA PODATEK I PODATKU ZRYCZAŁTOWANEGO POBRANYCH OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW 

5.1. Szczegółowe rozwiązania dotyczące zaliczek na podatek i podatku zryczałtowanego 

5.2. Wpływ na koszty uzyskania przychodów i dochód pracownika umorzonych składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników

6. PODATKOWE SKUTKI WYDATKÓW I ŚWIADCZEŃ „OKOŁOEPIDEMICZNYCH” 

6.1. Kategorie wydatków „okołoepidemicznych” 

6.2. Warunki zaliczenia wydatków „okołoepidemicznych” do kosztów uzyskania przychodów

6.3. Świadczenia pracodawcy zapobiegające rozprzestrzenianiu się epidemii

7. POJĘCIE I MOMENT POWSTANIA PRZYCHODU W ŚWIETLE PRZEPISÓW TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ

8. NABYCIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH W CELU PRODUKCJI TOWARÓW ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM PANDEMII COVID-19 A ODPISY AMORTYZACYJNE W PODATKU DOCHODOWYM

8.1. Przesłanki umożliwiające dokonanie jednorazowego odpisu amortyzacyjnego 

8.2. Katalog towarów, które mogą spełniać założenie produkcji związanej z przeciwdziałaniem COVID-19

8.3. Limity odpisów amortyzacyjnych 

9. NOWA PREFERENCJA W PODATKACH DOCHODOWYCH DLA PODATNIKÓW, KTÓRZY KORZYSTAJĄ Z ULGI NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWĄ (B+R) 

9.1. Do kogo skierowana jest preferencja 

9.2. Obliczanie zaliczki 

10. NOWA PREFERENCJA W PODATKACH DOCHODOWYCH DLA PODATNIKÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWĄ (B+R), KTÓRZY KORZYSTAJĄ Z PREFERENCYJNEGO OPODATKOWANIA KWALIFIKOWANYCH DOCHODOÓW Z KWALIFIKOWANYCH PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ (IP BOX) 

10.1. Do kogo skierowana jest preferencja 

10.2. Obliczanie zaliczki 

10.3. Ekspektatywa

11. TERMIN ZAPŁATY PODATKU OD PRZYCHODÓW Z BUDYNKÓW 

11.1. Zasady zapłaty podatku na gruncie ustawy CIT i ustawy PIT

11.2. Przedłużenie terminu zapłaty podatku od przychodów z budynków w rozumieniu Tarczy Antykryzysowej (obowiązujące w okresie od dnia 31 marca do dnia 23 czerwca 2020 r.)

11.3. Zwolnienie z podatku od przychodów z budynków w rozumieniu Tarczy 4.0 (obowiązujące od dnia 24 czerwca 2020 r.) 

12. WYŁĄCZENIE STOSOWANIA REGULACJI W PODATKACH DOCHODOWYCH DOTYCZĄCYCH ZŁYCH DŁUGÓW

12.1. Istota wyłączenia ulgi na złe długi 

12.2. Szczegółowy sposób rozliczania zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych oraz na podatek dochodowy od osób fizycznych

13. WSTECZNE ROZLICZANIE STRAT PODATKOWYCH W PIT i CIT 

13.1. Istota rozliczania strat

14. REZYGNACJA Z UPROSZCZONEJ FORMY WPŁACANIA ZALICZEK, JEŻELI PODATNIK PONOSI NEGATYWNE KONSEKWENCJE EKONOMICZNE Z POWODU COVID-19 

14.1. Rezygnacja z uproszczonych zaliczek w 2020 r

14.2. Zawiadomienie o rezygnacji z uproszczonych zaliczek 

15. OBNIŻENIE CZYNSZU NAJMU (ZWOLNIENIE) A PRZYCHÓD NAJEMCY Z TYTUŁU NIEODPŁATNYCH (CZĘŚCIOWO ODPŁATNYCH) ŚWIADCZEŃ

15.1. Obowiązujące regulacje na gruncie ustaw o podatkach dochodowych

15.2. Przepisy ustawy COVID-19

ROZDZIAŁ II PREFERENCJE W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG 

1. STAWKA VAT 0% DLA DAROWIZN TOWARÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ZDROWIA 

1.1. Darowizny towarów objęte stawką 0% 

1.2. Podmioty, na rzecz których przekazywane są darowizny objęte stawką 0%

1.3. Okres obowiązywania preferencji

1.4. Warunki dokumentacyjne skorzystania z preferencji 

1.5. Prawo do odliczenia

...
To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę