Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

OCHRONA ZDROWIA , AKTUALNOŚCI

10 sierpnia 2020

Teleporady (konsultacje) z pacjentem przez internet a zwolnienie z VAT

0 581

Mam praktykę lekarską w zakresie ogólnych chorób. Prowadzę gabinet lekarski, przyjmując swoich pacjentów na określone godziny. Obecnie w dobie koronawirusa chciałbym udzielać porad w zakresie zdrowia poprzez połączenie internetowe w formie takiej teleporady. Wizyta odbywać się będzie w oparciu o specjalną aplikację internetową, na której pacjent będzie proszony o zalogowanie się do niej oraz będzie miał możliwość umówienia się na spotkanie ze mną w trybie on-line. Wszystko prowadzone będzie za pomocą kamery i będę miał kontakt z danym pacjentem. Czy w związku z powyższym, jako lekarz mogę skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego? Czy usługa musi być zaewidencjonowana na kasie?

ODPOWIEDŹ

POLECAMY

Tak, Czytelnik będzie mógł skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego, pod warunkiem oczywiście, że teleporada dotyczy usługi w zakresie opieki medycznej i służy profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Świadczenie tych usług przy spełnieniu określonych warunków korzysta ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej.

 

UZASADNIENIE

W ustawie o podatku od towarów i usług dla określonej grupy usług przewidziano zwolnienie przedmiotowe od podatku. I tak na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 zwalnia się od podatku usługi, w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze. Z kolei na podstawie pkt 19 tego przepisu zwolnione są usługi w zakresie opieki medycznej:

  • służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone w ramach wykonywania zawodów lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki i położnej, medycznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Z 2018 r. poz. 2190, z późn. zm.), a także psychologa, lub
  • w ramach zawodów medycznych na podstawie odrębnych przepisów o działalności leczniczej.

Zatem, zwolnienie ma zastosowanie, ale muszą być spełnione łącznie następujące warunki:

  • podmiot, który świadczy taką usługę jest lekarzem, lekarzem dentystą, pielęgniarką, położną lub wykonuje zawód, który jest wymieniony w odrębnych przepisach o działalności leczniczej,
  • sama usługa musi być ściśle powiązana z opieką medyczną i musi służyć profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia zdrowia ludzkiego.

Jeżeli któryś z warunków nie jest spełniony, to zwolnienie przedmiotowe nie będzie mogło być zastosowane. Wiele na tym gruncie powstaje wątpliwości, czy dana usługa ma taki związek, ponieważ musi przede wszystkim realizować cel, jakim jest ochrona zdrowia człowieka.

Podobne stanowisko zajął WSA w Warszawie w wyroku z 13 stycznia 2017 r. sygn. akt III SA/Wa 3103/15, który stwierdził, że: „Gabinet Wirtualny jest przykładem zastosowania telemedycyny. Jest ona najnowszą formą świadczenia usług medycznych i opieki zdrowotnej, łączącą w sobie elementy telekomunikacji, informatyki oraz medycyny. Dzięki wykorzystaniu współczesnych technologii telemedycyna pozwala przełamywać bariery geo...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź