Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ŚWIADCZENIE USŁUG W KRAJU I ZA GRANICĄ

5 marca 2019

NR 87 (Marzec 2019)

Rozliczenie VAT z tytułu świadczenia usługi budowlanej w Niemczech dla osoby prywatnej

217

W Niemczech robiłem usługę budowlaną dla osoby prywatnej i musiałem się zarejestrować tam jako płatnik VAT. Poszedłem do biura w Niemczech by oni to rozliczyli (zrobili dokumentację). Wystawili mi fakturę VAT 19%, nie są zarejestrowani jako płatnicy VAT-UE. Jak zaksięgować taką fakturę u siebie, wiem księguję kwotę brutto. Czy potraktować to jako zwykłą fakturę (raczej nie może to być WNT czy import usług). Naliczać od tego VAT, czy zaksięgować to ze stawką nieznaną. Ja jestem na KPIR zarejestrowany jako VAT UE.

ODPOWIEDŹ

Roboty budowlane wykonywane poza terytorium RP nie podlegają opodatkowaniu VAT w Polsce, lecz w państwie, w którym są położone nieruchomości.

Podatnik świadczący usługi budowlane w Niemczech na rzecz osób fizycznych powinien być zarejestrowany w Niemczech i prowadzić działalność w oparciu o przepisy obowiązujące w Niemczech. Nie rozlicza się z tych czynności w deklaracji składanej w kraju.

 

UZASADNIENIE

Miejscem świadczenia usług na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, zgodnie z art.28c ustawy o podatku od towarów i usług, jest miejsce, w którym usługodawca posiada siedzibę działalności gospodarczej. Z kolei w art. 28e ustawy o VAT ustawodawca wskazał, że miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami, jest miejsce położenia tych nieruchomości (w praktyce, kraj na terytorium którego te nieruchomości się znajdują).

W związku z faktem wykonywania usługi związanej z nieruchomością dla osoby fizycznej, Czytelnik musiał dokonać rejestracji do VAT w Niemczech. Rozliczenie podatku VAT w Niemczech zlecił w biurze i z tego tytułu otrzymał w Niemczech fakturę VAT z nal...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę