Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Sprzedaż wewnątrzwspólnotowa towarów a zaliczka

Artykuły | 28 sierpnia 2020 | NR 105
33

Prowadzimy sprzedaż wewnątrzwspólnotową towarów, klient zapłacił nam zaliczkę w wysokości 40% całego zamówienia. Zamówienie to zostanie rozbite na dwa terminy: dostawa wyjedzie od nas na koniec lipca u klienta będzie już w sierpniu, a kolejną część dostarczymy na początku września. Czy nie będzie błędem, jeżeli fakturę końcową za obie dostawy wystawimy dopiero we wrześniu?

ODPOWIEDŹ

Obowiązek podatkowy od tych transakcji powstaje w innych terminach dlatego też Czytelnik powinien wystawić odrębne faktury na poszczególne dostawy. 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 20 ust 1  ustawy o podatku od towarów i usług obowiązek podatkowy z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika, nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano tej dostawy, z zastrzeżeniem ust. 4. O obowiązku podatkowym decyduje zatem moment wystawienia faktury na rzecz podatnika podatku od wartości dodanej. W tym przypadku wcześniejsza zapłata, zadatek, zaliczka nie będzie rodzić żadnych skutków podatkowych u sprzedawcy. Jednak należy pamiętać, że w sytuacji, gdy sprzedawca nie wystawi faktury, obowiązek podatkowy należy rozpoznać najpóźniej do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonana została dostawa towarów. Otrzymana przez Czytelnika zaliczka nie ma wpływu na powstanie obowiązku podatkowego. Skoro Czytelnik dokona dostawy towarów w dwóch różnych terminach (w których dojdzie do przeniesienia prawa do dysponowania tymi towarami jak właściciel) to dla dostawy dokonanej w miesiącu sierpniu 2020 r. obowiązek powstanie 15 września 2020 roku, chy...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę