Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

1. Zbycie wierzytelności własnych nie podlega VAT.

2. Czynności wykonywane na podstawie umowy sprzedaży wierzytelności (pakietów), przez podmiot z siedzibą w Belgii, będą podlegać opodatkowaniu na terytorium Polski. Podatnik nabywając usługę od belgijskiego kontrahenta, jest podatnikiem zobowiązanym do rozliczenia w kraju podatku VAT z tytułu importu usług.

3. Realizowane przez Spółkę belgijską czynności polegające na nabyciu (cesji) wierzytelności (pakietów) dla których Podatnik jest podatnikiem zobowiązanym do rozliczenia podatku z tytułu importu usług stanowią usługę w zakresie długów zwolnioną od VAT.

4. Podstawę opodatkowania z tytułu świadczenia usług zbycia (nabycia) wierzytelności stanowić będzie dyskonto, tj. różnica między wartością nominalną wierzytelności, a ceną za którą zostaną one nabyte przez podmiot belgijski od Podatnika.

Stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w indywidualnej interpretacji podatk...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź