Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Sprzedaż wysyłkowa do Czech części do samochodów osobowych i motocykli

Artykuły | 26 lutego 2020 | NR 99
53

Prowadzimy sprzedaż wysyłkową do Czech (części do samochodów osobowych i motocykli). Części zamawiane są przez naszą stronę internetową a następnie za pobraniem wysyłane kurierem do naszego klienta indywidualnego do Czech. 
•    Czy musimy mieć kasę fiskalną przy wysyłce do Czech i jednocześnie wystawiać faktury dla tych klientów? 
•    Czy możemy korzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT? I jednocześnie pilnować limitu jak dla sprzedaży wysyłkowej do Czech?
•    Czy jeśli będziemy mieli sprzedaż dla firmy zarejestrowane do VAT (widnieje w VIES) również korzystamy ze zwolnienia podmiotowego?
 

Odpowiedź

Sprzedaż części do samochodów osobowych i motocykli nie może korzystać ze zwolnienia podmiotowego tj. z uwagi na niskie obroty. 
W przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju na rzecz unijnego nabywcy - niepodatnika, oprócz faktury, nie muszą Państwo wydawać paragonów fiskalnych.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 113 ust.13g ustawy o podatku od towarów i usług, zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, tj. z uwagi na limit sprzedaży, nie stosuje się do podatników dokonujących dostaw hurtowych i detalicznych części do:

  • pojazdów samochodowych (PKWiU 45.3),
  • motocykli (PKWiU 45.4);

Nie wszyscy podatnicy mają prawo korzystać z podmiotowego zwolnienia z VAT (z uwagi na niskie obroty). Z przywileju tego wyłączono podatników wskazanych w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT. Brak prawa do zwolnienia z VAT przy dostawie hurtowych i detalicznych części do pojazdów samochodowych (PKWiU 45.3) i motocykli (PKWiU 45.4) dotyczy zarówno sprzedaży internetowej, jak również stacjonarnej.

Zatem, nie mogą Państwo korzystać ze zwolnienia i nie ma przy tym znaczenia na rzecz jakiej osoby dokonują Państwo sprzedaży.

Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z zapisu art. 111 ust. 1 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.
Zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT podatnik w każdym przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju na rzecz unijnego nabywcy (niepodatnika) ma obowiązek wystawienia faktury. Każda dostawa towarów dokonana w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, w tym także każda zaliczka, przedpłata, zadatek, rata otrzymana na poczet tej dostawy, wymaga wystawienia faktury. Z tego obowiązku nie zwalnia podatnika fakt, że odbiorcą towarów jest z...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę