Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ŚWIADCZENIE USŁUG W KRAJU I ZA GRANICĄ

4 stycznia 2019

NR 85 (Styczeń 2019)

Stawka VAT dla świadczenia usług montażu mebli w mieszkaniach i domkach jednorodzinnych

211

Jednoosobowy przedsiębiorca ma zamiar prowadzić działalność gospodarczą w zakresie projektowania i wykonawstwa mebli pod konkretne zamówienia klienta, tzw. meble pod zabudowę. Usługi będą świadczone na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w ich mieszkaniach i domkach jednorodzinnych. W jakich przypadkach będzie możliwe stosowanie stawki podatkowej w wysokości 8%?

ODPOWIEDŹ

Stawka VAT w wysokości 8% będzie miała zastosowanie, gdy Czytelnik spełni łącznie następujące warunki:

 

  • określi na podstawie zakresu wykonywanych czynności, że dominujący zakres ma usługa projektowania i montażu zabudowy meblowej, a nie dostawa mebli,

  • sposób wykonania zabudowy meblowej będzie powodować powstanie nowego elementu konstrukcyjnego w wyposażeniu domku jednorodzinnego, mieszkania mogącego spełniać nową funkcję użytkową.

 

Istotnym jest ponadto, iż jeżeli wykonana zabudowa meblowa będzie łatwa do demontażu (bez uszkodzenia konstrukcji) i przeniesienia do innego lokalu mieszkalnego, to pomimo dominującego elementu usługi, zastosowanie będzie miała stawka 23%.

UZASADNIENIE

Osoba fizyczna posiadająca mieszkanie albo domek jednorodzinny może wyposażyć swój lokal mieszkalny na gruncie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług dwojako:

 

  • możliwy jest zakup gotowych mebli, wówczas zastosowanie będzie miała stawka podstawowa, tj. 23%,

  • można zamówić projekt wraz z wykonaniem tzw. trwałej zabudowy, co oznacza że wykonawca usługi sporządzi projekt zabudowy, zakupi niezbędne materiały w ciężar kosztów działalności gospodarczej, a następnie dokona ich montażu (wykonania) w lokalu mieszkalnym zamawiającego.

 

W tym drugim przypadku, może powstać ryzyko, iż organy podatkowe będą kwestionować rodzaj wykonanej trwałej zabudowy meblowej i dążyć do zmiany stosowanej stawki podatkowej (z 8% na 23%), a tym samym korekty podatku należnego u wykonującego usługę.

Stawka 8% jest możliwa do zastosowania w przypadku wykonywania trwałej zabudowy meblowej, ale tylko i wyłącznie na podstawie treści art.41 ust.12 ustawy o podatku od towarów i usług (u.p.t.u.) : Stawkę podatku, o której mowa w ust.2 stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Z kolei ust.2 wskazany w cytowanym artykule wskazuje na zastosowanie stawki w wysokości 8%.

Jeżeli zatem wykonanie usługi trwałej zabudowy mebli spełni jednocześnie warunek:

 

  • wykonania usługi modernizacji domku jednorodzinnego, mieszkania,

  • dany rodzaj lokalu mieszkalnego będzie spełniał warunek uznania go jako budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym (co oznacza, że dla domku jednorodzinnego powierzchnia maksymalna dla której można stosować stawkę 8% nie jest większa niż 300 metrów kwadratowych, a dla lokali mieszkalnych nie przekracza 150 metrów kwadratowych) - możliwe będzie zastosowanie stawki 8%.

 

Zauważyć należy jednakże, że ustawodawca nie zdefiniował pojęć użytych w art.41 ust.12 ustawy, co oznacza że należy przyjąć znaczenie typowe dla języka potocznego. W takiej sytuacji przez pojęcie modernizacji będzie można przyjąć między innymi działanie w celu podniesienia standardu lokalu mieszkalnego. Może to dotyczyć każdego rodzaju trwałej zabudowy meblowej.

Wykonując trwałą zabudowę meblową w domku jednorodzinnym, mieszkaniu przedsiębiorca powinien odpowiedzieć sobie na następujące pytanie o dominację określonego rodzaju wykonywanych czynności. Innymi słowy musi określić czy dokonuje dostawy, czy też wykonuje usługę.

Określenie rodzaju czynności ma fundamentalne znaczenie dla przedsiębiorcy ze względu na skutki w zakresie stawki podatkowej. Wykonując bowiem trwałą zabudowę meblową w domku jednorodzinnym przedsiębiorca musi określić który element świadczenia ma charakter dominujący:

 

  • czy w jego działaniu dominuje element dostawy, czy też

  • dominuje usługa (tj. pomiar, projektowanie i wykonanie w domku jednorodzinnym z elementów gotowej zabudowy meblowej).

 

Tylko bowiem, gdy będzie dominować czynność z przewagą usługi, możliwe jest stosowanie stawki 8% - jest to oparcie się o pojęcie świadczenia kompleksowego.

Przykład 1

Przedsiębiorca przyjął zamówienie na wykonanie zabudowy meblowej w kuchni. Zakupił w sklepie gotowe meble, a następnie wedle własnego projektu zamontował je w kuchni zamawiającego. Takie działanie stanowi dostawę towaru i będzie podlegać stawce 23%. Udział świadczonej usługi przez przedsiębiorcę ma tu bowiem znaczenie marginalne.

Przykład 2

Przedsiębiorca przyjął zamówienie na wykonanie zabudowy meblowej w kuchni. Zakupił w sklepie różnego typu elementy składające się na trwałą zabudowę, a na...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę