Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Usługi pośrednictwa finansowego i ubezpieczeniowego a zwolnienie z VAT

Artykuły | 24 września 2020 | NR 106
40

Firma prowadzi działalność polegającą na pośrednictwie ubezpieczeniowym i korzysta ze zwolnienia z art. 43.1 p-kt 37. Obecnie zamierza prowadzić pośrednictwo finansowe w zakresie kredytów i pożyczek, które też są zwolnione z art. 43.1 p-kt 38. Czy firma przechodzi na pod. VAT dopiero po przekroczeniu limitu 200 tys z tyt. pośrednictwa finansowego, a działalność z pośrednictwa ubezpieczeniowego nadal korzysta ze zwolnienia z Vat i nie wchodzi do limitu 200 tys., czy też dochody z obu działalności się sumują do limitu 200 tys. złotych

ODPOWIEDŹ  

Po przekroczeniu obrotu 200 000 zł z tytułu pośrednictwa finansowego Czytelnik ma obowiązek rejestracji jako podatnik VAT. Do wartości sprzedaży nie wlicza się odpłatnego świadczenia usług w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego. 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT zwolnieniu od podatku podlegają podatnicy, u których obrót osiągnięty w roku poprzednim nie przekroczył 200.000 zł. Zwolnienie traci moc począwszy od czynności którą limit zostanie przekroczony. 

Do wartości sprzedaży uprawniającej do skorzystania ze zwolnienia nie wlicza się kwoty podatku. Do limitu nie wlicza się również czynności wymienionych 
w ust. 2 tego artykułu, m.in. odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem:

  • transakcji związanych z nieruchomościami,
  • usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41,
  • usług ubezpieczeniowych - jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych.

Należy zauważyć, że przepis dotyczący limitu zwolnienia wyłącza tylko usługi ubezpieczeniowe nie obejmuje natomiast czynności wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy o VAT, które obejmują szerszy zakres czynności, a wśród nich usługi pośrednictwa w świadczeniu usług ubezpieczeniowych. „Czynność ubezpieczeniowa”, w każdym wypadku związana jest z istnieniem stosunku umownego między ubezpieczycielem, który na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług może korzystać ze zwolnienia z tego podatku, a osobą, której ry...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę