Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

IMPORT USŁUG

4 stycznia 2019

NR 85 (Styczeń 2019)

Wymiana części w maszynie produkcyjnej przez kontrahenta zagranicznego

225

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest producentem komponentów do specjalistycznych urządzeń medycznych. W listopadzie maszyna, którą wykorzystuje do produkcji tych komponentów uległa awarii. Z tego powodu zmuszeni byliśmy z korzystania najbliższego serwisu, który jest w Holandii. W ramach naprawy serwisant wymienił część i na nowo skalibrował maszynę. Na otrzymanej fakturze wskazano - naprawa maszyny. Czy w tej sytuacji spółka powinna rozliczać import usług czy dostawę towarów?

ODPOWIEDŹ

W opisanej sytuacji wystąpił import usług.

UZASADNIENIE

Przez import usług należy rozumieć świadczenie usług, dla których podatnikiem jest usługobiorca o którym mowa w art. 17 ust.1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z tym przepisem podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające usługi, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 

  • a) usługodawcą jest podatnik nieposiadający siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju,

  • b) usługobiorcą jest w przypadku usług, do których stosuje się art. 28b - podatnik, lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15, zarejestrowana lub obowiązana do zarejestrowania jako podatnik VAT-UE.

 

Z kolei, zgodnie z art. 28b ustawy, miejscem świadczenia (opodatkowania) usługi świadczonej przez podatnika na rzecz innego podatnika jest siedziba usługobiorcy.

W opisanym przypadku Czytelnik nie podał dokładnej treści faktury, czy jest zawarta adnotacja „reverse charge”, czy też przytoczony jest artykuł dyrektywy świadczący o zwolnieniu od podatku, ani jakie świadczenie zostało określone w umowie, jest natomiast informacja o rodzaju zafakturowanej przez kontrahenta usługi – naprawa maszyny. Zatem, zdaniem Redakcji, w opisanym przypadku Czytelnik dokonał nabycia usługi naprawy maszyny, której miejscem świadczenia jest Polska i należy rozliczyć import usługi.

Obowiązek podatkowy z tytułu importu powstaje zgodnie z ogólną zasadą, czyli z momentem wykonania usługi lub, w przypadku gdy przed wykonaniem usługi dokonano całości bądź części zapłaty, z chwilą dokonania zapłaty. Podstawą opodatkowania jest cała kwota należna, którą Czytelnik ma zapłacić kontrahentowi. Przeliczenia na złote kwot wyrażonych w walucie obcej dokonu...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę