Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wykonująca działalność opodatkowaną oraz zarejestrowana jako czynny podatnik VAT, dokonała zakupu towaru od unijnego kontrahenta. Towar będzie przeznaczony do świadczenia czynności opodatkowanych. Spółka nie ma jednak numeru VAT-UE – nie dokonała rejestracji na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych. Czy w takiej sytuacji wystąpi WNT?

Odpowiedź

Zgodnie z przepisami ustawy o VAT pod pojęciem wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.
Ponadto ustawodawca jednoznacznie wskazuje, że wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów występuje, gdy: 

 • nabywcą towarów jest: 
  • podatnik w rozumieniu ustawy o VAT lub podatnik podatku od wartości dodanej, a nabywane towary służą działalności gospodarczej podatnika, 
  • osoba prawna niebędąca podatnikiem, 
 • dokonujący dostawy jest podatnikiem w rozumieniu ustawy o VAT lub podatnikiem podatku od wartości dodanej.

Ustawodawca w art. 10 ustawy o VAT wskazuje również na katalog sytuacji, w których nie należy rozpoznawać wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Najprawdopodobniej nie znajdą one zastosowania w opisywanym stanie faktycznym, jednak z ostrożności warto przyjrzeć się niniejszym wyłączeniom. 
Brak rejestracji do transakcji wewnątrzwspólnotowych nie jest przesłanką zawartą we wskazanym katalogu wyłączającym wystąpienie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.
Podsumowując omówione regulacje, można wskazać, że aby doszło do wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, niezbędne jest spełnienie następujących przesłanek: 

 • nabycie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, 
 • posiadanie statusu podatnika VAT przez strony transakcji, 
 • przeznaczenie nabywanych towarów na cele działalności gospodarczej nabywcy, 
 • brak wystąpienia zwolnień, które określa art. 10 ustawy o VAT.

Co istotne, niedopełnienie formalności rejestracyjnych nabywcy w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych nie jest przesłanką warunkującą b...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 12 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
 • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
 • Nielimitowane konsultacje
 • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.