Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Proszę o wyjaśnienie zapisów w JPK_VAT:

1. Czy przy sprzedaży wysyłkowej poza terytorium kraju (nie przekroczyliśmy limitów zatem opodatkowanie krajowymi stawkami) na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej dokumentowanych fakturą winniśmy wykazać w JPK_VAT w taki sposób, że każda faktura będzie oddzielnie wprowadzona czy należy to zrobić zbiorczymi zapisami/dowodami?

2. Czy jeżeli dokumentujemy sprzedaż krajową dla naszych klientów fakturami i paragonami (klienci indywidualni) to musimy wyksięgować dowodem wewnętrznym z kasy fiskalnej sprzedaż udokumentowaną fakturami i wprowadzić do JPK_VAT każdą fakturę oddzielnie? Czy przepisy zezwalają na ewidencjowanie takiej sprzedaży wyłącznie na podstawie raportu z kasy fiskalnej?

Dane na fakturze zmienione notą korygującą - dokonujemy korekty JPK_VAT, czy zatem w systemie również musimy nanieść zmiany na fakturze? W przypadku generowania pliku JPK_FA na żądanie jeśli nie zmienimy danych pojawią się niezgodności.

Odpowiedź

Zgodnie z art.109 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług w brzmieniu obowiązującym od 1 kwietnia 2020 roku, podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na  podstawie art. 43 ust.1 lub przepisów wydanych na  podstawie art.  82 ust. 3 oraz  podatników, u  których sprzedaż jest zwolniona od podatku na  podstawie art. 113 ust.1 lub 9, są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą dane pozwalające na prawidłowe rozliczenie podatku i  sporządzenie informacji podsumowującej, w szczególności dane dotyczące:

1) rodzaju sprzedaży i  podstawy opodatkowania, wysokości kwoty podatku należnego, w  tym korekty podatku należnego, z  podziałem na  stawki podatku;

2) kwoty podatku naliczonego obniżającego kwotę podatku należnego, w  tym korekty podatku naliczonego;

3) kontrahentów;

4) dowodów sprzedaży i  zakupów.

 

Zatem z ewidencji winno wynikać jakie konkretnie transakcje w danym okresie miały miejsce.

Jednolity Plik Kontrolny to zestaw informacji o operacjach gospodarczych przedsiębiorcy za dany okres. Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej. Dane są pobierane bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa. JPK posiada określony układ i format (schemat xml), który ułatwia jego przetwarzanie. Jest tworzony z  systemów informatycznych podatnika poprzez bezpośredni eksport danych. JPK dla potrzeb VAT - JPK_VAT to informacje o zakupach i sprzedaży, które wynikaja z ewidencji VAT za dany okres.

Podatnik, sporządzając JPK_VAT, powinien wykazać w osobnej pozycji każdy dokument wpływający na wysokość zobowiązania podatkowego, podając dane wymagane przez tę strukturę.

1. W przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytoriu...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę