Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, jestem czynnym podatnikiem VAT. W ramach działalności świadczę usługi polegające na zarządzaniu nieruchomościami. Czy tego rodzaju transakcje korzystają ze zwolnienia z VAT? Czy odsprzedaż mediów związana z zarządzaniem nieruchomościami może także korzystać ze zwolnienia?

Odpowiedź

W ramach ustawy o VAT zwolnione od podatku są usługi zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi, świadczone na zlecenie, z wyłączeniem wyceny nieruchomości mieszkalnych. Jeżeli odsprzedaż mediów oraz inne tego rodzaju świadczenia mogą zostać uznane za świadczenie kompleksowe, w których głównym świadczeniem jest zarządzanie nieruchomościami, wówczas mogą one również korzystać ze zwolnienia. 

Uzasadnienie

Badając możliwość zastosowania zwolnienia przedmiotowego wynikającego z ustawy o VAT w związku ze świadczeniem usług zarządzania nieruchomościami, należy na wstępie zweryfikować: 

 • charakter i przeznaczenie nieruchomości, 
 • charakter wykonywanego świadczenia, 
 • czy wykonywane świadczenia składają się łącznie na świadczenie kompleksowe. 

Ustawodawca, wprowadzając zwolnienie przedmiotowe z VAT, zwolnił od podatku usługi zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi świadczone na zlecenie, z wyłączeniem wyceny nieruchomości mieszkalnych (PKWiU ex 68.32.11.0 i PKWiU ex 68.32.12.0). Oznacza to, że należy zweryfikować, czy analizowana usługa zarządzania nieruchomością dotyczy nieruchomości mieszkalnych. Przepisy ustawy o VAT nie zawierają definicji pojęcia nieruchomość mieszkalna, wobec czego należy powołać się na definicję zawartą w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB), zgodnie z którą budynki mieszkalne to obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest do celów mieszkalnych. 
Jeżeli w analizowanym przypadku mamy do czynienia z nieruchomością mieszkalną, należy przejść do weryfikacji kolejnych warunków. Drugim z warunków jest ocena wykonywanego świadczenia. Stosownie do klasyfikacji PKWiU w skład ww. czynności korzystających ze zwolnienia wchodzą czynności sklasyfikowane jako PKWiU ex 68.32.11.0 i PKWiU ex 68.32.12.0. Zgodnie z wyjaśnieniami do PKWiU kategorie te dotyczą: 

 • 68.32.11.0 Usługi zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi świadczone na zlecenie, z wyłączeniem nieruchomości będących we współwłasności
  • usługi zarządzania domami i innymi nieruchomościami mieszkalnymi świadczone na zlecenie,
  • usługi zarządzania budynkami wielomieszkaniowymi (lub budynkami o wielorakim wykorzystaniu, które są przede wszystkim przeznaczone na cele mieszkalne),
  • usługi zarządzania miejscami pod przewoźne domy mieszkalne,
  • usługi pobierania opłat za czynsz,
  • usługi zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi stanowiącymi wspólnoty mieszkaniowe.
 • 68.32.12.0 Usługi zarządzania nieruchomościami będącymi we współwłasności świadczone na zlecenie.

Kolejnym krokiem jest zatem weryfikacja, czy świadczoną usługę można zaklasyfikować do którejś z kategorii. Jeżeli również w tym zakresie...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
 • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
 • Nielimitowane konsultacje
 • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.