Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Czy usługi graficzne podlegają opodatkowaniu w Polsce?

Artykuły | 14 czerwca 2024 | NR 3
0 289

Jestem czynnym podatnikiem VAT, prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, ale mam rejestrację również do transakcji wewnątrzwspólnotowych. W bazie VIES widnieje aktywny i ważny numer unijny. Mam zlecenie wykonania plakatu z grafiką od kontrahenta z Niemiec, który jest zidentyfikowany do transakcji WNT. Czy ta transakcja będzie podlegać opodatkowaniu na terytorium kraju? Z jaką stawką mam wystawić fakturę na kontrahenta?

Odpowiedź

Nie, zlecenie Czytelnikowi wykonania plakatu z grafiką przez kontrahenta niemieckiego nie będzie podlegało opodatkowaniu na terytorium kraju. Transakcja opodatkowana będzie w Niemczech. Czytelnik wystawi fakturę bez kwoty VAT wraz z adnotacją „odwrotne obciążenie” i to nabywca będzie obligowany do rozliczenia podatku od wartości dodanej. Usługę wykaże także w informacji podsumowującej VAT-UE.

Uzasadnienie

Miejsce opodatkowania usługi wykonania plakatu z grafiką
W myśl ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z zasadą ogólną dotyczącą miejsca świadczenia, usługa podlega opodatkowaniu w miejscu, w którym usługobiorca będący podatnikiem podatku od wartości dodanej ma siedzibę działalności gospodarczej. Usługa świadczona przez polskiego podatnika nie podlega opodatkowaniu na terytorium Polski.
 Usługa wykonania plakatu z określoną grafiką dla kontrahenta niemieckiego nie podlega szczególnym przepisom dotyczącym miejsca jej opodatkowania. Zatem stosuje się zasady ogólne, tj. miejsce jej opodatkowania będzie uzależnione od tego, gdzie usługobiorca będzie mieć swoją siedzibę działalności gospodarczej.

Rejestracja do VAT-UE
Rejestracja do transakcji unijnych powinna nastąpić przed pierwszym świadczeniem danej usługi. Dotyczy to również świadczenia usług, do których stosuje się art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, dla podatników podatku od wartości dodanej lub osób prawnych niebędących takimi podatnikami, zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej. 
Obowiązek zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego w postaci złożenia zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R do transakcji wewnątrzwspólnotowych dotyczy:

  • podatników VAT czynnych, którzy mają obowiązek rozliczenia transakcji w ramach WDT, WNT, importu usług lub świadczą usługi, dla których podatnikiem jest usługobiorca,
  • podmiotów (osoby prawne niebędące podatnikami lub inni podatnicy), którzy nabywają towary w ramach WNT, a ich wartość transakcji w roku podatkowym przekracza 50 000 zł,
  • podmiotów, które nabywają usługi w ramach importu usług,
  • podatników, którzy świadczą usługi na podstawie art. 28b ustawy o VAT,
  • a podatek od wartości dodanej rozliczany jest przez usługobiorcę.

Wystawienie faktury dla kontrahenta niemieckiego
Podatnik wystawi fakturę dokumentującą świadczenie usług dokonywanych przez podatnika mającego na terytorium kraju siedzibę działalności gosp...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.